THI ĐUA KHEN THƯỞNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Hướng dẫn tổ chức , hoạt động và bình xét thi đua của các Cụm thi đua thuộc quận Đống Đa
Publish date 12/09/2019 | 12:19  | View Count: 128

Ngày 11/09/2019, Hội đồng thi đua- khen thưởng quận Đống Đa đã ban hành Hướng dẫn số 1634/HĐTĐKT-NV về việc tổ chức, hoạt động và bình xét thi đua của các Cụm thi đua thuộc Quận Đống Đa.

Chi tiết Hướng dẫn số 1634/HĐTĐKT-NV tải về tại đây./.