THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Đống Đa : Đẩy mạnh triển khai Hóa đơn điện tử , biên lai điện tử trên địa bàn
Publish date 02/06/2020 | 19:04  | View Count: 395

Ngày 02/6/2020, UBND Quận Đống Đa đã ban hành văn bản số 989/UBND-KT về đẩy mạnh triển khai Hóa đơn điện tử , biên lai điện tử năm 2020 trên địa bàn quận Đống Đa

Theo đó, UBND Quận Đống Đa yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND 21 phường phối hợp với cơ quan thuế : Tăng cường tuyên truyền tới các doanh nghiệp đóng trên địa bàn chủ động, tích cực áp dụng hóa đơn điện tử; Phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ cơ quan thuế đôn đốc các doanh nghiệp trên địa bàn triển khai hóa đơn điện tử; UBND 21 phường chủ động áp dụng biên lai điện tử thu phí, lệ phí đối với tổ chức, cá nhân khi thực hiện các dịch vụ công giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị.

Chi tiết Công văn số 989/UBND-VP tải về tại đây./.