thông tin tuyển dụng

Tuyển nhân lực để cử đi đào tạo nghề Lái tàu điện tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn- Ga Hà Nội

Publish date 11/02/2020 | 03:04  | View Count: 34
Ngày 31/01/2020, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội đã có văn bản số 19/TB-ĐSHN thông báo việc tuyển dụng nhân lực để cử đi đào tạo nghề Lái tàu điện tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn- Ga Hà Nội

Danh sách hợp đồng giáo viên thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách

Publish date 30/12/2019 | 11:40  | View Count: 146
Ngày 30/12/2019, UBND Quận Đống Đa đã ban hành văn bản số 656/TB-UBND thông báo công khai danh sách hợp đồng giáo viên thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách.

Phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Đống Đa năm 2019

Publish date 10/12/2019 | 05:49  | View Count: 494
Ngày 10/12/2019, UBND quận Đống Đa đã ban hành quyết định số 3406/QĐ-UBND phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực...

Tổng điểm xét tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Đống Đa năm 2019

Publish date 06/12/2019 | 08:46  | View Count: 614
Ngày 05/12/2019, Ủy ban nhân dân quận Đống Đa đã ban hành văn bản số 419/TB-UBND thông báo tổng điểm xét tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục Mầm...

Kết quả kiểm tra sát hạch, phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục quận Đống Đa năm 2019

Publish date 27/11/2019 | 04:40  | View Count: 1389
Ngày 27/11/2019, Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục quận Đống Đa năm 2019 đã ban hành văn bản số 06/HĐTD thông báo Kết quả kiểm tra sát hạch, phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục quận...

Một số nội dung liên quan đến tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc quận Đống Đa năm 2019

Publish date 22/11/2019 | 09:11  | View Count: 483
Ngày 21/11/2019, Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục quận Đống Đa năm 2019 đã ban hành thông báo số 05/HĐTD.

Danh sách, sơ đồ phòng phỏng vấn, thực hành kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục quận Đống Đa năm 2019

Publish date 22/11/2019 | 08:59  | View Count: 576
Ngày 21/11/2019, Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục quận Đống Đa năm 2019 đã ban hành văn bản số 04/HĐTD thông báo Danh sách, sơ đồ phòng phỏng vấn, thực hành kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục...

Tập trung thí sinh hướng dẫn, phổ biến quy trình tổ chức thực hành, phỏng vấn; Nội quy, quy chế kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Đống Đa năm 2019

Publish date 14/11/2019 | 09:47  | View Count: 854
Ngày 14/11/2019, Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục quận Đống Đa năm 2019 đã ban hành văn bản số 03/HĐTD thông báo tập trung thí sinh hướng dẫn, phổ biến quy trình tổ chức thực hành, phỏng vấn;...

Số báo danh, thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc và kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc quận Đống Đa năm 2019

Publish date 12/11/2019 | 02:51  | View Count: 895
Ngày 11/11/2019, Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục quận Đống Đa năm 2019 đã ban hành văn bản số 02/HĐTD thông báo Số báo danh, thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc và kiểm tra sát hạch tuyển...

Bổ sung, đính chính nội dung, tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành xét tuyển, thi tuyển Vòng 2 tại kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

Publish date 28/10/2019 | 08:07  | View Count: 353
Ngày 25/10/2019, Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức, viên chức thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1732/QĐ-BCĐTDCCVC về việc bổ sung, đính chính nội dung, tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên...

Phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành xét tuyển, thi tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

Publish date 14/10/2019 | 03:28  | View Count: 566
Ngày 11/10/2019, Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức, viên chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1660/QĐ-BCĐTCCCVC về việc phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành xét...

Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận Đống Đa năm 2019.

Publish date 30/09/2019 | 05:30  | View Count: 1004
Ngày 30/9/2019, Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục quận Đống Đa đã ban hành văn bản số 01/TB-HĐTD thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục...

Kết quả xét tuyển lao động hợp đồng trong định mức làm nhân viên nấu ăn tại các trường mầm non công lập thuộc quận Đống Đa năm 2019-2020

Publish date 24/09/2019 | 05:00  | View Count: 175
Ngày 24/9/2019, Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng lao nhân viên nấu ăn năm học 2019-2020 quận Đống Đa đã ban hành văn bản số 04/TB-HĐTD thông báo tổng điểm xét tuyển lao động hợp đồng trong định...

Thông báo lịch tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2019

Publish date 23/09/2019 | 05:30  | View Count: 573
Ngày 20/9/2019, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 2239/TB-SNV thông báo về lịch tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2019.

Tiêu chuẩn bằng cấp đối với những thí sinh đăng ký tuyển dụng viên chức quận, huyện, thị xã năm 2019

Publish date 23/09/2019 | 03:30  | View Count: 266
Ngày 18/09/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 4086/SGDĐT-TCCB v/v trả lời ý kiến tiêu chuẩn bằng cấp đối với những thí sinh đăng ký tuyển dụng viên chức quận,...

Tổng điểm xét tuyển lao động hợp đồng trong định mức làm nhân viên nấu ăn tại các trường mầm non công lập thuộc quận Đống Đa năm 2019-2020

Publish date 19/09/2019 | 08:00  | View Count: 109
Ngày 18/9/2019, Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng lao nhân viên nấu ăn năm học 2019-2020 quận Đống Đa đã ban hành văn bản số 03/TB-HĐTD thông báo tổng điểm xét tuyển lao động hợp đồng trong định...

Tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận Đống Đa năm 2019

Publish date 18/09/2019 | 04:30  | View Count: 576
Ngày 18/9/2019, UBND Quận đã ban hành kế hoạch số 217/KH-UBND v/v tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận Đống Đa năm 2019.

Thu hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2019

Publish date 12/09/2019 | 08:00  | View Count: 213
Ngày 11/9/2019, Sở Nội vụ đã ban hành văn bản số 2159/SNV-CCVC v/v thu hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2019

Phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2019

Publish date 06/09/2019 | 06:30  | View Count: 161
Ngày 05/9/2019, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4811/QĐ-UBND phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2019.

Danh sách để kiểm tra, sát hạnh tiếp nhận cào công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên

Publish date 06/09/2019 | 10:30  | View Count: 172
Ngày 30/8/2019, UBND Thành phố đã ban hành văn bản số 4714/QĐ-UBND phê duyệt danh sách để kiểm tra, sát hạnh tiếp nhận cào công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành...