TRẠM THÚ Y TRẠM THÚ Y

Trạm Thú y
Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 7405

Trạm Thú y

TRẠM THÚ Y

117 Giảng Võ

Email : tty_dongda@hanoi.gov.vn

 Đỗ Thị Tú  Trạm trưởng  02437 366 903
 Hoàng Thị Mai  Trạm phó  02437 366 903