ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận Đống Đa
Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 3896

Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận Đống Đa

 

 

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM QUẬN ĐỐNG ĐA

101 Nguyễn Lương Bằng

Email : ubmttq_dongda@hanoi.gov.vn

 Đỗ Trọng Nam Chủ tịch 35 335 858
 Đào Thị Minh Hiền Phó chủ tịch 22 129 908
 Chu Tuấn Anh Phó chủ tịch 22 129 908