SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC UBND QUẬN ĐỐNG ĐA

 

CÁC THÀNH VIÊN UBND QUẬN
 Võ Nguyên Phong  Chủ tịch UBND  38 517 362   chutich_dongda@hanoi.gov.vn
 Phan Hồng Việt  Phó Chủ tịch UBND  38 513 526  phochutich3_dongda@hanoi.gov.vn
 Nguyễn Hoàng Giáp  Phó Chủ tịch UBND  38 513 523   phochutich2_dongda@hanoi.gov.vn
 Trịnh Hữu Tuấn  Phó Chủ tịch UBND     phochutich4_dongda@hanoi.gov.vn
 Đoàn Thu Hà  Ủy viên UB  38 513 524   chanhvanphong_dongda@hanoi.gov.vn
 Võ Hồng Phương  Ủy viên UB

 35 148 235

069 219 6394

  
 Lê Thanh Tùng  Ủy viên UB

 38 518 851

 
 Nguyễn Chí Long  Ủy viên UB  35 118 240 thanhtra_dongda@hanoi.gov.vn
 Hoàng Thị Phương Ngọc  Ủy viên UB  38 512 387 pnv_dongda@hanoi.gov.vn
 Ngô Doãn Cương  Ủy viên UB  35 135 687 ptp_dongda@hanoi.gov.vn
 Vũ Đình Tam  Ủy viên UB  38 517 336 ptckh_dongda@hanoi.gov.vn
 Phạm Thị Trinh  Ủy viên UB  38 515 330 pkt_dongda@hanoi.gov.vn
 Hà Anh Tuấn  Ủy viên UB  35 119 876 pqldt_dongda@hanoi.gov.vn
 Vũ Xuân Tiến  Ủy viên UB   ptnmt_dongda@hanoi.gov.vn
 Nguyễn Đình Tiên  Ủy viên UB  35 112 496 pldtbxh_dongda@hanoi.gov.vn
 Nguyễn Trọng Hải  Ủy viên UB  38 511 306 pvhtt_dongda@hanoi.gov.vn
 Tạ Ngọc Thắng  Ủy viên UB  35 765 663 pgddt_dongda@hanoi.gov.vn
   Ủy viên UB  35 112 907 pyt_dongda@hanoi.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN

Danh sách người phát ngôn của quận Đống Đa.
Publish date 19/02/2014 | 00:00  | View Count: 84

Thực hiện Quyết định số 05/2014/QĐ- UBND ngày 06/2/2014 của UBND Thành phố Hà Nội v/v ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của thành phố Hà Nội, UBND quận Đống Đa xin thông báo danh sách người phát ngôn của quận và UBND 21 phường như sau :

Họ và tên
  Số điện thoại Địa chỉ thư điện tử
    UBND Quận
 Đoàn Thu Hà

 Chánh Văn phòng

 HĐND& UBND quận

0913890900    chanhvanphong_dongda@hanoi.gov.vn
  Chủ tịch UBND 21 phường
 Lê Thị Minh Hoa  Cát Linh

0903 267 178

  pcl_dongda@hanoi.gov.vn
 Trần Nhật Thái  Hàng Bột
0982 862 686   phb_dongda@hanoi.gov.vn
 Nguyễn Quý Tùng  Khâm Thiên 0904 287 547   pkht_dongda@hanoi.gov.vn
 Nguyễn Đình Tiên  Khương Thượng 0913 541 878   pkth_dongda@hanoi.gov.vn
 Bùi Thị Hằng Nga  Kim Liên 0968 538 358   pkl_dongda@hanoi.gov.vn
 Vũ Hồng Sơn  Láng Hạ 0903 441 940   plh_dongda@hanoi.gov.vn
 Phạm Thị Hồng Hải  Láng Thượng 0912 470 629   plt_dongda@hanoi.gov.vn
Ngô Tiến Ngọc  Nam Đồng 0912 871 466   pnd_dongda@hanoi.gov.vn
 Nguyễn Mạnh Thắng  Ngã Tư Sở 0983 377 353   pnts_dongda@hanoi.gov.vn
 Phạm Văn Viên  Ô Chợ Dừa 0973 322 688   poc _dongda@hanoi.gov.vn
 Nguyễn Mạnh Dũng  Phương Liên 0906 116 822   ppl_dongda@hanoi.gov.vn
 Hoàng Thị Bảo Phương  Phương Mai 0904 354 218   ppm_dongda@hanoi.gov.vn
Nguyễn Anh Tuấn  Quang Trung 0947 610 799   pqt_dongda@hanoi.gov.vn
 Lê Ngọc Tú  Quốc Tử Giám 0912 075 086   pqtg_dongda@hanoi.gov.vn
 Nguyễn Thành Trường  Thổ Quan 0913 345 457   ptq_dongda@hanoi.gov.vn
 Chu Tuấn Anh  Thịnh Quang 0983 396 888   pthq_dongda@hanoi.gov.vn
 Nguyễn Chí Tâm  Trung Liệt 0913 091 278   ptl_dongda@hanoi.gov.vn
 Hứa Thị Xuân Liên  Trung Phụng 0904 155 967   ptph_dongda@hanoi.gov.vn
 Hà Phú Bình  Trung Tự 0913 541 557   ptt_dongda@hanoi.gov.vn
 Vũ Tiến Hưng  Văn Chương 0912 346 168   pvc_dongda@hanoi.gov.vn
 Vũ Mai Khanh  Văn Miếu 0904 119 112   pvm_dongda@hanoi.gov.vn