SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC UBND QUẬN ĐỐNG ĐA

ỦY BAN NHÂN DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN

Phòng Kinh tế

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 1316
Phòng Kinh tế

Văn phòng HĐND& UBND

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 1284
Văn phòng HĐND& UBND Quận

Phường phương mai

Publish date 20/04/2015 | 15:59  | View Count: 1238
phường phương mai

Phường thổ quan

Publish date 20/04/2015 | 16:25  | View Count: 1353
phường thổ quan

Phường ngã tư sở

Publish date 20/04/2015 | 14:59  | View Count: 1062
phường ngã tư sở

Phường khương thượng

Publish date 20/04/2015 | 14:16  | View Count: 1062
phường khương thượng

Phường láng thượng

Publish date 20/04/2015 | 14:26  | View Count: 1392
phường láng thượng

Phường trung phụng

Publish date 20/04/2015 | 16:39  | View Count: 1527
phường trung phụng

Phường trung tự

Publish date 20/04/2015 | 16:45  | View Count: 1288
phường trung tự

Trung tâm Y tế

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 1037
Trung tâm Y tế