SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC UBND QUẬN ĐỐNG ĐA

 

CÁC THÀNH VIÊN UBND QUẬN
 Võ Nguyên Phong  Chủ tịch UBND  38 517 362   chutich_dongda@hanoi.gov.vn
 Phan Hồng Việt  Phó Chủ tịch UBND  38 513 526  phochutich3_dongda@hanoi.gov.vn
 Nguyễn Hoàng Giáp  Phó Chủ tịch UBND  38 513 523   phochutich2_dongda@hanoi.gov.vn
 Trịnh Hữu Tuấn  Phó Chủ tịch UBND     phochutich4_dongda@hanoi.gov.vn
 Đoàn Thu Hà  Ủy viên UB  38 513 524   chanhvanphong_dongda@hanoi.gov.vn
 Võ Hồng Phương  Ủy viên UB

 35 148 235

069 219 6394

  
 Lê Thanh Tùng  Ủy viên UB

 38 518 851

 
 Nguyễn Chí Long  Ủy viên UB  35 118 240 thanhtra_dongda@hanoi.gov.vn
 Hoàng Thị Phương Ngọc  Ủy viên UB  38 512 387 pnv_dongda@hanoi.gov.vn
 Ngô Doãn Cương  Ủy viên UB  35 135 687 ptp_dongda@hanoi.gov.vn
 Vũ Đình Tam  Ủy viên UB  38 517 336 ptckh_dongda@hanoi.gov.vn
 Phạm Thị Trinh  Ủy viên UB  38 515 330 pkt_dongda@hanoi.gov.vn
 Hà Anh Tuấn  Ủy viên UB  35 119 876 pqldt_dongda@hanoi.gov.vn
 Vũ Xuân Tiến  Ủy viên UB   ptnmt_dongda@hanoi.gov.vn
 Nguyễn Đình Tiên  Ủy viên UB  35 112 496 pldtbxh_dongda@hanoi.gov.vn
 Nguyễn Trọng Hải  Ủy viên UB  38 511 306 pvhtt_dongda@hanoi.gov.vn
 Tạ Ngọc Thắng  Ủy viên UB  35 765 663 pgddt_dongda@hanoi.gov.vn
   Ủy viên UB  35 112 907 pyt_dongda@hanoi.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN

Thanh tra Quận

Publish date 18/12/2013 | 00:00  | View Count: 323
THANH TRA QUẬN 256 Tôn Đức Thắng Email : thanhtra_dongda@hanoi.gov.vn  Nguyễn Chí Long  Chánh Thanh tra 35 118 240 ...

Trung tâm DS- KHHGĐ

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 248
Trung tâm DS- KHHGĐ

Phường trung liệt

Publish date 20/04/2015 | 16:38  | View Count: 557
phường trung liệt

Phường quang trung

Publish date 20/04/2015 | 16:04  | View Count: 433
phường quang trung

Phường nam đồng

Publish date 20/04/2015 | 14:28  | View Count: 581
phường nam đồng

Phường kim liên

Publish date 20/04/2015 | 14:19  | View Count: 599
Phường kim liên

Xí nghiệp Thoát nước số 4

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 1148
Xí nghiệp Thoát nước số 4

Trung tâm Văn hóa TTTT

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 1247
Trung tâm Văn hóa TTTT

Trạm Thú y

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 673
Trạm Thú y

Bảo hiểm xã hội

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 883
Bảo hiểm xã hội