SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC UBND QUẬN ĐỐNG ĐA

 

CÁC THÀNH VIÊN UBND QUẬN
 Võ Nguyên Phong  Chủ tịch UBND  38 517 362   chutich_dongda@hanoi.gov.vn
 Phan Hồng Việt  Phó Chủ tịch UBND  38 513 526  phochutich3_dongda@hanoi.gov.vn
 Nguyễn Hoàng Giáp  Phó Chủ tịch UBND  38 513 523   phochutich2_dongda@hanoi.gov.vn
 Trịnh Hữu Tuấn  Phó Chủ tịch UBND     phochutich4_dongda@hanoi.gov.vn
 Đoàn Thu Hà  Ủy viên UB  38 513 524   chanhvanphong_dongda@hanoi.gov.vn
 Võ Hồng Phương  Ủy viên UB

 35 148 235

069 219 6394

  
 Lê Thanh Tùng  Ủy viên UB

 38 518 851

 
 Nguyễn Chí Long  Ủy viên UB  35 118 240 thanhtra_dongda@hanoi.gov.vn
 Hoàng Thị Phương Ngọc  Ủy viên UB  38 512 387 pnv_dongda@hanoi.gov.vn
 Ngô Doãn Cương  Ủy viên UB  35 135 687 ptp_dongda@hanoi.gov.vn
 Vũ Đình Tam  Ủy viên UB  38 517 336 ptckh_dongda@hanoi.gov.vn
 Phạm Thị Trinh  Ủy viên UB  38 515 330 pkt_dongda@hanoi.gov.vn
 Hà Anh Tuấn  Ủy viên UB  35 119 876 pqldt_dongda@hanoi.gov.vn
 Vũ Xuân Tiến  Ủy viên UB   ptnmt_dongda@hanoi.gov.vn
 Nguyễn Đình Tiên  Ủy viên UB  35 112 496 pldtbxh_dongda@hanoi.gov.vn
 Nguyễn Trọng Hải  Ủy viên UB  38 511 306 pvhtt_dongda@hanoi.gov.vn
 Tạ Ngọc Thắng  Ủy viên UB  35 765 663 pgddt_dongda@hanoi.gov.vn
   Ủy viên UB  35 112 907 pyt_dongda@hanoi.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN

Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Đống Đa

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 1163
Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Đống Đa

Ngân hàng Chính sách xã hội Quận Đống Đa

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 1276
Ngân hàng Chính sách xã hội Quận Đống Đa

Công ty Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Đống Đa

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 1270
Xí nghiệp Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Đống Đa

Công ty Điện lực Đống Đa

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 1357
Công ty Điện lực Đống Đa

Đội Quản lý thị trường số 4

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 1257
Đội Quản lý thị trường số 4

Đội TTGTVT Đống Đa

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 1154
Đội TTGTVT Đống Đa

Chi cục thi hành án dân sự

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 1313
Chi cục thi hành án dân sự

Xí nghiệp Quản lý và Phát triển Nhà

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 490
Xí nghiệp Quản lý và Phát triển Nhà

Chi cục Thống kê

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 734
Chi cục Thống kê

Kho bạc nhà nước

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 1197
Kho bạc nhà nước