VĂN BẢN CỦA THÀNH PHỐ VĂN BẢN CỦA THÀNH PHỐ

VĂN BẢN CỦA THÀNH PHỐ VĂN BẢN CỦA THÀNH PHỐ

Phối hợp tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 trên địa bàn Thành phố

Publish date 10/07/2024 | 17:09  | View Count: 8
Ngày 10/7/2024, UBND Thành phố đã ban hành Văn bản v/v phối hợp tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 trên địa bàn Thành phố

Tổ chức thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2024

Publish date 08/07/2024 | 15:56  | View Count: 52
Ngày 05/7/2024, Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2024 ban hành Thông báo số 2331/TB-HĐTD về việc tổ chức thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) kỳ thi tuyển công chức thành phố...

Danh sách các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) xuất sắc đạt Giải thưởng Sao Khuê 2024

Publish date 08/07/2024 | 08:50  | View Count: 15
Sở Thông tin và Truyền thông lựa chọn danh sách 128 sản phẩm, giải pháp phần mềm và dịch vụ CNTT xuất sắc của các doanh nghiệp CNTT trên địa bàn Hà Nội được công nhận và trao giải tại Giải thưởng...

Hà Nội ban hành Công điện tăng cường phương thức tương tác trực tuyến giữa chính quyền với công dân, doanh nghiệp qua nền tảng iHaNoi

Publish date 05/07/2024 | 17:51  | View Count: 25
Ngày 05/7/2024, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội ký ban hành Công điện tăng cường phương thức tương tác trực tuyến trên môi trường số giữa công dân, doanh nghiệp với chính quyền các cấp qua nền tảng...

Công an Thành phố Hà Nội tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông

Publish date 04/07/2024 | 09:09  | View Count: 9
Ngày 03/7/2024, Công an Thành phố Hà Nội ban hành Văn bản về tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) kỳ thi tuyển công chức của thành phố Hà Nội năm 2024

Publish date 02/07/2024 | 16:54  | View Count: 32
Ngày 01/7/2024, Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 23983/QĐ-HĐTD về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) kỳ thi tuyển công...

Kết quả thi Vòng 1 trắc nghiệm trên máy tính Kỳ thi tuyển công chức Thành phố Hà Nội năm 2024

Publish date 02/07/2024 | 15:36  | View Count: 69
Ngày 28/6/2024, Hội đồng Tuyển dụng Công chức Thành phố Hà Nội năm 2024 đã ban hành Văn bản số 2242/TB-HĐTD thông báo Kết quả thi Vòng 1 trắc nghiệm trên máy tính Kỳ thi tuyển công chức Thành phố...

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2024

Publish date 22/06/2024 | 10:16  | View Count: 87
Ngày 20/6/2024, Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2024 ban hành Thông báo số 2166/TB-HĐTD về việc triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức thành phố...

Thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền một số nền tảng, ứng dụng của Đề án 06/Chính phủ trên địa bàn năm 2024.

Publish date 20/06/2024 | 16:38  | View Count: 18
Ngày 20/6/2024, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền một số nền tảng, ứng dụng của Đề án 06/Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024.

Thông báo nộp phí tuyển dụng công chức năm 2024

Publish date 11/06/2024 | 17:18  | View Count: 92
Ngày 11/6/2024, Hội đồng tuyển dụng công chức hành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 2046/TB-HĐTD về nộp phí tuyển dụng công chức năm 2024.