văn phòng HĐND & UBND văn phòng HĐND & UBND

Văn phòng HĐND& UBND
Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 4128

Văn phòng HĐND& UBND Quận

VĂN PHÒNG HĐND& UBND

59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa

Email : vanphong_dongda@hanoi.gov.vn

 Lê Ngọc Hân  Chánh Văn phòng  02438 513 524
 Nguyễn Thúy Hằng

 Phó Văn phòng-

Trưởng Ban tiếp công dân Quận

 02435 135 609
 Đặng Thị Mai  Phó Văn phòng  
 Tiếp dân    02435 134 247
 Văn thư    02438 512 212
 Hành chính "Một cửa"    02435 132 487
 Bảo vệ    02438 512 389