XÍ NGHIỆP THOÁT NƯỚC SỐ 4 XÍ NGHIỆP THOÁT NƯỚC SỐ 4

Xí nghiệp Thoát nước số 4
Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 1649

Xí nghiệp Thoát nước số 4

XÍ NGHIỆP THOÁT NƯỚC SỐ 4

01 Ngõ 11 Lương Định Của

Email : xntnso4_dongda@hanoi.gov.vn

 Trịnh Ngọc Sơn  Giám đốc 38 524 499
 Nguyễn Duy Anh  Phó Giám đốc  
 Đinh Tiến Hoàng  Phó Giám đốc