Xử phạt vi phạm hành chính Xử phạt vi phạm hành chính

Thông tin cập nhật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế, Văn hóa và Quảng cáo tháng 6/2024

Publish date 02/07/2024 | 15:54  | View Count: 365
Thông tin cập nhật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế, lĩnh vực Văn hóa và Quảng cáo tháng 6/2024 (Hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; Hành nghề dược ngoài công lập).

Thông tin cập nhật về kiểm tra xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm năm 2024

Publish date 02/07/2024 | 11:23  | View Count: 30
UBND Quận Đống Đa cập nhật về các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm ngành Y tế trên địa bàn Quận từ ngày  01/01/2024 đến ngày 1/7/2024  

Thông tin cập nhật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế tháng 5/2024

Publish date 31/05/2024 | 09:24  | View Count: 426
Thông tin cập nhật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế tháng 5/2024

Thông tin cập nhật về kiểm tra xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm năm 2024

Publish date 08/05/2024 | 18:29  | View Count: 106
UBND Quận Đống Đa cập nhật về các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính từ ngày 01/01/2024 đến ngày 8/5/2024 trong danh sách kèm theo.

Thông tin cập nhật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế tháng 4/2024

Publish date 06/05/2024 | 19:01  | View Count: 493
Thông tin cập nhật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế tháng 4/2024

Thông tin cập nhật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế, lĩnh vực Văn hóa và Quảng cáo (Hành nghề khám, chữ bệnh; Hành nghề dược ngoài công lập) từ ngày 01/03/2024 đến ngày 21/03/2024

Publish date 21/03/2024 | 18:08  | View Count: 636
Thông tin cập nhật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế, lĩnh vực Văn hóa và Quảng cáo (Hành nghề khám, chữ bệnh; Hành nghề dược ngoài công lập) từ ngày 01/03/2024 đến ngày 21/03/2024

Thông tin cập nhật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế (Hành nghề khám, chữ bệnh; Hành nghề dược ngoài công lập) từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/01/2024

Publish date 31/01/2024 | 16:59  | View Count: 129
Thông tin cập nhật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế (Hành nghề khám, chữ bệnh; Hành nghề dược ngoài công lập) từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/01/2024.