Y TẾ - GIÁO DỤC Y TẾ - GIÁO DỤC

Kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Đống Đa năm 2020
Publish date 04/08/2020 | 11:37  | View Count: 312

Ngày 03/8/2020, Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục quận Đống Đa năm 2020 đã có văn bản số 04/TB-HĐTD thông báo kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, Tiểu học, Trung học sơ sở công lập, trực thuộc UBND quận Đống Đa năm 2020.

Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục quận Đống Đa năm 2020 thông báo kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, Tiểu học, Trung học sơ sở công lập, trực thuộc UBND quận Đống Đa năm 2020, cụ thể như sau :

Chi tiết Thông báo số 04/TB-HĐTD tải về tại đây./.