CHỈ ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ

Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp
Ngày đăng 08/06/2018 | 16:30  | Lượt xem: 601

Ngày 22/5/2018, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 852/QĐ-BNV về Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

Theo đó, có 03 cách để ngưi dân, doanh nghiệp gửi phản ánh kiến nghị: Truy cập vào trang http://phananh.moha.gov.vn để gửi phản ánh, kiến nghị; Nhắn tin SMS tới số 8088; Gọi điện tới tổng đài 19001547. Trung tâm Thông tin là đầu mối tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị trên Hệ thống thông tin; đánh giá, phân loại, tổng hợp danh sách các phản ánh, kiến nghị gửi Văn phòng Bộ giải quyết.

Thời hạn xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị là 20 ngày kể từ ngày nhận được phản ánh, kiến nghị. Trường hợp hết thời hạn chưa xử lý xong, định kỳ 07 ngày làm việc, cơ quan, đơn vị cập nhật tình xử lý vào Hệ thống thông tin hoặc thông qua thư điện tử hoặc điện thoại, tin nhắn để người dân, doanh nghiệp biết.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 22/5/2018.

Chi tiết Quyết định 852/QĐ-BNV tải về tại đây./.