CHỈ ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ

Thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà của Ban Dân tộc Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 08/06/2018 | 16:30  | Lượt xem: 309

Ngày 05/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2733/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà của Ban Dân tộc Thành phố Hà Nội.

Theo đó, Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà của Ban Dân tộc Thành phố Hà Nội gồm 2 thủ tục : Thủ tục 1 : Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, thủ tục 2 : Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 05/06/2018.

Chi tiết Quyết định 2733/QĐ-UBND tải về tại đây./.