LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN

Trích dẫn Ngày bắt đầu lấy ý kiến Ngày hết hạn lấy ý kiến
Lấy ý kiến đóng góp về Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc quận Đống 15/06/2020 31/07/2020
Trích dẫn Ngày bắt đầu lấy ý kiến Ngày hết hạn lấy ý kiến
test góp ý dự thảo 17/06/2020 30/06/2020