HOẠT ĐỘNG CÁC PHƯỜNG HOẠT ĐỘNG CÁC PHƯỜNG

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Nam Đồng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp
Ngày đăng 12/06/2020 | 21:46  | Lượt xem: 358

Trong 2 ngày 11 - 12/6, Đảng bộ phường Nam Đồng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Anh Cường - Phó Bí thư Quận ủy cùng các đồng chí trong Tổ công tác chỉ đạo đại hội số 8 của Quận ủy.

Đồng chí Nguyễn Anh Cường, Phó Bí thư Quận ủy Đống Đa tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Nam Đồng thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà Đại hội nhiệm kỳ XII đã đề ra. Kinh tế liên tục duy trì và tăng trưởng, hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Xây dựng và quản lý đô thị được tập trung chỉ đạo, có chuyển biến tích cực, hạ tầng xã hội từng bước khang trang, đồng bộ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo, đời sống nhân dân được quan tâm chăm lo. Các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn được phát động sâu rộng và có hiệu quả thiết thực. Cùng với đo, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ quan tâm chú trọng gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII). Công tác phát triển đảng viên mới đạt kết quả tốt. Năm 2017 và 2019 Đảng bộ phường đạt danh hiệu “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Đồng chí Nguyễn Anh Cường, Phó Bí thư Quận ủy Đống Đa phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Anh Cường - Phó Bí thư Quận ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ phường Nam Đồng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Phó Bí thư Quận ủy nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ phường cần tiếp tục củng cố, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đồng bộ, hiệu quả và toàn diện trên các mặt công tác; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; làm tốt công tác bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo kế cận có năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, phường cần triển khai đồng bộ, hiệu quả, dự báo sát tình hình và chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện;đẩy mạnh phát triển văn hóa xã hội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ, tạo nền tảng tinh thần xã hội vững chắc; làm tốt công tác dân vận, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể quần chúng, không ngừng mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân; tăng cường công tác vận động quần chúng; nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Đặc biệt,đối với nhiệm vụ triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp phải kịp thời, quyết liệt, phân công trách nhiệm cụ thể để thực hiện.

Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu lần thứ XIII phường Nam Đồng, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp cơ bản phát triển phường giai đoạn 2020 - 2025. Đồng thời, thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVIII; bầu Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVIII. Đồng chí Phạm Kim Dung được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường; đồng chí Vũ Minh Hồng được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 MAI THỦY