HOẠT ĐỘNG CÁC PHƯỜNG HOẠT ĐỘNG CÁC PHƯỜNG

Đảng ủy phường Thổ Quan tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ngày đăng 04/01/2021 | 17:44  | Lượt xem: 32

Ngày 29/12/2020, tại hội trường tầng 4 trự sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường Thổ Quan tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Dự Hội nghị có đồng chí Đinh Thị Lan Hương - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Đống Đa chủ trì và trực tiếp thông tin, quán triệt Nghị quyết và triển khai Chương trình hành động của Đảng bộ quận Đống Đa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng chí Nguyễn Thị Anh Thu - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành; Trưởng các Tổ chức chính trị - xã hội phường; các Bí thư và toàn thể đảng viên trực thuộc thuộc Đảng bộ phường Thổ Quan.

Tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lan Hương đã thông tin nhanh tình hình phát triển KT-XH quận Đống Đa năm 2020, phương hướng phát triển năm 2021và quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đ/c Đinh Thị Lan Hương - Uỷ viên Ban Thường vụ,Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Đống Đa chủ trì và trực tiếp thông tin, quán triệt Nghị quyết

 

Đồng chí nhấn mạnh: văn kiện Đại hội Đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố được chuẩn bị công phu, khoa học, thực sự là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng bộ thành phố. Tư tưởng cốt lõi của Nghị quyết được thể hiện trong chủ đề Đại hội: “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Chủ đề đã thể hiện quyết tâm chính trị, ý chí khát vọng của Đảng bộ và nhân dân Thành phố xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp văn minh. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo cũng đã làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế tồn tại và 5 bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Thành phố; đặc biệt là phân tích kỹ về mục  tiêu, nhiệm vụ tổng quát đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển thủ đô đến năm 2045; 20 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025; 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm; 3 khâu đột phá; 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được đề ra tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố. 

Quang cảnh hội trường

Cũng Tại hội nghị, đồng chí đã thông qua báo cáo về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố của Đảng bộ quận Đống Đa. Chương trình nhằm tổ chức quán triệt sâu sắc phương châm Đại hội “Đoàn kết- Dân chủ - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo”. Đặc biệt là tạo sự thống nhất cao từ nhận thức đến hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; Nỗ lực phấn đấu, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, triển khai hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Bí thư Thành ủy bắt tay ngay vào hành động quyết liệt theo tinh thần chủ đề năm 2021“Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” để đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay trong năm đầu tiên thực hiện.

Quang cảnh hội trường

Thông qua Hội nghị quán triệt, học tập, mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phường Thổ Quan sẽ nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản của Nghị quyết và các chương trình hành động của Quận ủy Đống Đa, bổ sung kịp thời công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng, góp phần định hướng dư luận xã hội từ đó, góp phần đẩy mạnh việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, cụ thể là Nghị quyết của Đảng bộ Quận, phường trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương.

                                                                              Cao Xuân Dũng