HOẠT ĐỘNG CÁC PHƯỜNG HOẠT ĐỘNG CÁC PHƯỜNG

BCĐ 197 Phường Văn Miếu xử lý, duy trì TTĐT trên các tuyến phố địa bàn phường
Ngày đăng 20/07/2019 | 14:00  | Lượt xem: 60