HOẠT ĐỘNG CÁC PHƯỜNG HOẠT ĐỘNG CÁC PHƯỜNG

Công đoàn cơ quan phường Thịnh Quang tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động
Ngày đăng 13/02/2023 | 17:03  | Lượt xem: 37

Vừa qua, Công đoàn cơ quan phường Thịnh Quang (quận Đống Đa) đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội đã bầu 3 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan phường khóa IX. Nhiệm kỳ mới Công đoàn cơ quan phường Thịnh Quang sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Thị Kim Huệ - Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Liên đoàn lao động quận Đống Đa; các đồng chí thành viên Tổ công tác chỉ đạo Đại hội Công đoàn quận; các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy - UBND - Mặt trận Tổ quốc và trưởng các ban, ngành, đoàn thể của phường; cùng sự tham dự đầy đủ của các đoàn viên Công đoàn cơ quan phường Thịnh Quang.

Công đoàn cơ quan phường Thịnh Quang tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động

Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan phường khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội

Đại hội Công đoàn cơ quan phường Thịnh Quang đã diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên Công đoàn cơ quan phường. Đại hội đã hoàn thành chương trình đề ra như: kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII Công đoàn cơ quan phường; xác định mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn cơ quan phường trong 5 năm tới (2023 - 2028); đồng thời, kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan phường khoá VIII và Bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan phường khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028; bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn quận Đống Đa nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn cơ quan phường Thịnh Quang luôn quan tâm chăm lo thiết thực đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động. Công đoàn chủ động tham gia phối hợp với chính quyền từng bước nâng cao chất lượng Hội nghị Cán bộ, công chức. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đối thoại tại nơi làm việc, thực hiện tốt các quyền được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra. Công đoàn cũng đã kịp thời thăm hỏi, chia sẻ đến các đoàn viên công đoàn khi gặp ốm đau, gia đình có việc hiếu, hỉ.

Trong nhiệm kỳ Công đoàn đã tổ chức thăm hỏi được 198 lượt đoàn viên Công đoàn, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua như phòng trào “Người tốt - việc tốt”; phong trào xây dựng “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, cuộc vận động xây dựng “Nếp sống văn hóa công nghiệp” trong đoàn viên công đoàn. 100% đoàn viên tích cực học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm, tham gia các buổi sinh hoạt chính trị, nghe thời sự do Đảng ủy phường tổ chức.

Công đoàn cơ quan phường Thịnh Quang tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động

Đại hội Công đoàn cơ quan phường Thịnh Quang đã diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên Công đoàn cơ quan phường

Công tác tuyên truyền vận động tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của Đoàn viên. Đồng thời Công đoàn cơ quan đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ngành, tổ chức vận động cán bộ công chức, người lao động hưởng ứng các cuộc vận động do cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc phát động, tham gia xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt, tham gia chương trình "Sóng và máy tính cho em" hỗ trợ các công đoàn viên khó khăn và con em công đoàn viên trong đợt dịch Covid-19 ...

Đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Công đoàn cơ quan phường Thịnh Quang, đồng chí Lê Thị Kim Huệ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Đống Đa nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ tới (2023 - 2028), Công đoàn cơ quan phường cần tiếp tục bám sát các chương trình, nội dung công tác của Liên đoàn Lao động quận và nhiệm vụ chính trị của phường; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tích cực triển khai hiệu quả các phong trào thi đua; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn quận và các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân phường Thịnh Quang.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm, hiệu quả, Đại hội Công đoàn cơ quan phường Thịnh Quang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 3 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Công đoàn phường khóa IX, bầu 1 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn quận Đống Đa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028.

(Theo https://laodongthudo.vn/)