hoạt động các phường

Phường Cát Linh : Tập trung giải tỏa chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn
Ngày đăng 05/08/2019 | 16:00  | Lượt xem: 157

Tập trung giải tỏa chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn phường Cát Linh

Danh sách tin tức