HOẠT ĐỘNG CÁC PHƯỜNG HOẠT ĐỘNG CÁC PHƯỜNG

Phường Hàng Bột : Hội nghị đóng góp ý kiến và phản biện xã hội đối với kế hoạch thực hiện công tác TTATGT, TTĐT, trật tự công cộng, VSMT, ATTP, phòng chống dịch bệnh, PCCC năm 2024
Ngày đăng 29/06/2024 | 10:41  | Lượt xem: 34

Sáng ngày 26/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường Hàng Bột đã tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến và phản biện xã hội đối với kế hoạch thực hiện công tác trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, phòng cháy chữa cháy năm 2024.

Tới dự Hội nghị có bà Đỗ Thị Vân, Uỷ viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường; ông Vũ Minh, Uỷ viên BTV Đảng ủy, Trưởng Công an phường; ông Nguyễn Đình Long, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường; bà Phạm Thị Thu Hoài, Phó Chủ tịch UBND phường; các ông bà Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường, Trưởng các ban ngành đoàn thể của phường, Ủy viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường; các ông bà là Trưởng ban CTMT, Chi hội trưởng các chi hội CCB, Phụ nữ; Bí thư chi đoàn thanh niên 15 khu dân cư.

Tại Hội nghị ông Nguyễn Đình Long đã trình bày dự thảo “Báo cáo chuyên đề kết quả triển khai thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2024” và dự thảo “Báo cáo sơ kết công tác phòng cháy chữa cháy 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn phường Hàng Bột”. Theo đó, các dự thảo Báo cáo đã phân tích, đánh giá sâu sắc những kết quả làm được, đồng thời cũng nhìn nhận những nguyên nhân khách quan, chủ quan, chỉ ra hạn chế của những việc chưa thực hiện tốt, rút ra bài học kinh nghiệm, nhận định, đánh giá sát tình hình thực tế, đề ra giải pháp trọng tâm để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Hội nghị đã được nghe 8 ý kiến tham gia góp ý phản biện xã hội về các vấn đề trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, phòng cháy chữa cháy của phường Hàng Bột năm 2024.

Ông Nguyễn Đình Long thay mặt lãnh đạo UBND phường cảm ơn các ý kiến góp ý tại Hội nghị và trao đổi, làm rõ, thông tin thêm về những kết quả và giải pháp đã triển khai trong việc thực hiện kế hoạch nêu trên. Đồng thời tiếp thu, bổ sung, giải đáp một số ý kiến với các đại biểu.

Sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổng hợp các ý kiến góp ý và chuyển về UBND phường nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện.

Dang Vu