HOẠT ĐỘNG CÁC PHƯỜNG HOẠT ĐỘNG CÁC PHƯỜNG

Phường Ngã Tư Sở : Đối thoại định kỳ theo chủ đề Đề án “Kiện toàn tổ dân phố trên địa bàn phường Ngã Tư Sở”
Ngày đăng 17/10/2019 | 10:10  | Lượt xem: 149

Chiều 16/10/2019, Đảng ủy, HĐND, UBND phường Ngã Tư Sở tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ theo chủ đề Đề án “Kiện toàn tổ dân phố trên địa bàn phường Ngã Tư Sở” trên cơ sở thực hiện Quyết định số 2200-QĐ/TU, ngày 25/5/2017 của BTV Thành ủy Hà Nội về ban hành “Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức CT-XH và nhân dân trên địa bàn thành phố" và Kế hoạch của Đảng ủy phường Ngã Tư Sở về “Tổ chức đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức CT-XH và nhân dân trên địa bàn phường Ngã Tư Sở năm 2019”

Dự hội nghị có đồng chí Đào Thị Minh Hiền - Phó Chủ tịch UBMTTQ quận Đống Đa; chuyên viên các Ban Đảng Quận ủy, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, trưởng các ngành, đoàn thể, các đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng ban công tác mặt trận và đại diện nhân dân 26 tổ dân phố trên địa bàn phường. Đồng chí Trịnh Gia Hưng - Bí thư Đảng ủy phường - Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Hoàng Mạnh Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị đồng chí Trịnh Gia Hưng - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường thông báo mục đích, yêu cầu, nội dung, cách thức đối thoại theo Điều 5 Quy chế tiếp xúc đối thoại của Thành ủy. Hội nghị được nghe đồng chí Hoàng Mạnh Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường trình bầy Đề án “Kiện toàn tổ dân phố trên địa bàn phường Ngã Tư Sở”. Hiện nay, trên địa bàn phường gồm 26 tổ dân phố chia thành 11 khu dân cư, mỗi khu dân cư có 01 chi bộ lãnh đạo một ban công tác mặt trận và các chi hội đoàn thể. Có 25/26 tổ dân phố có số hộ dưới 225 hộ, tổng số nhân khẩu trong toàn phường hiện nay là 8.895 nhân khẩu. Sau khi kiện toàn, sắp xếp lại sẽ tinh giảm từ 26 tổ dân phố xuống còn 12 tổ dân phố với số dân cơ bản trên 250 hộ đáp ứng yêu cầu theo Kế hoạch số 224/KH-UBNd ngày 30/9/2019 của UBND Quận Đống Đa. Việc sắp xếp kiện toàn tổ dân phố sẽ đảm bảo đúng quy định và văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Thành phố và Quận.

Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở và xây dựng, đồng thời tìm ra phương án tốt nhất các đại biểu đã phát biểu có 13 ý kiến phát biểu trực tiếp từ các đại biểu dự hội nghị. Ý kiến, kiến nghị của các đại biểu đi thẳng vào vấn đề, đánh giá thực trạng những tồn tại, bất cập và khó khăn của các tổ dân phố sau khi sát nhập, việc bố trí cán bộ khi sát nhập… có ý kiến đề nghị tăng thêm 01 tổ phó để hoạt động hiệu quả hơn. Tuy nhiên hầu hết các ý kiến nhất trí với việc thực hiện Đề án “Kiện toàn tổ dân phố trên địa bàn phường Ngã Tư Sở”, bên cạnh đó còn có một số ý kiến đóng góp về việc xây nhà hội họp khu dân cư. Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường đã lắng nghe, giải trình và tiếp thu những ý kiến, đề xuất của người dân. Đối với những vấn đề người dân phản ánh, trao đổi liên quan thuộc thẩm quyền địa phương đã được đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch UBND phường trả lời cụ thể, xác đáng ngay tại buổi đối thoại.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Trịnh Gia Hưng - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường thay mặt các đồng chí lãnh đạo phường cảm ơn và tiếp thu những ý kiến trao đổi, đóng góp của các đại biểu và nhấn mạnh việc kiện toàn, sắp xếp lại tổ dân phố có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Thành phố, Quận và phường trong tình hình mới. Do vậy, Đảng ủy, HĐND, UBND phường Ngã Tư Sở cần sự đồng lòng vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy chi bộ dân cư và nhân dân đồng tình, ủng hộ. Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân phường Ngã Tư Sở đã diễn ra nghiêm túc, dân chủ đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định về quy chế đối thoại. Đồng thời đồng chí cũng mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp, xây dựng nhằm phát huy hơn nữa công tác chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thời gian tới./.

                                                                                                                               BAN DÂN VẬN QUẬN ỦY ĐỐNG ĐA