HOẠT ĐỘNG CÁC PHƯỜNG HOẠT ĐỘNG CÁC PHƯỜNG

Quận Đoàn Đống Đa phát miễn phí khẩu trang cho bà con nhân dân tại các điểm Đình, Chùa ngày Rằm Tháng Giêng
Ngày đăng 08/02/2020 | 10:05  | Lượt xem: 164

Sáng nay 08/02, Quận Đoàn Đống Đa đã cung cấp khẩu trang và chỉ đạo Đoàn TN các phường tổ chức phát miễn phí cho bà con nhân dân tại các điểm Đình, Chùa ngày Rằm Tháng Giêng

Quận Đoàn Đống Đa phát khẩu trang miễn phí cho bà con nhân dân tại các điểm Đình, Chùa ngày Rằm Tháng Giêng

Quận đoàn Đống Đa