HOẠT ĐỘNG CÁC PHƯỜNG HOẠT ĐỘNG CÁC PHƯỜNG

Quang Trung- Ô Chợ Dừa xử lý TTĐT tại phố Trần Quang Diệu và ngõ 75 Trần Quang Diệu
Ngày đăng 19/07/2019 | 11:30  | Lượt xem: 199

Ban chỉ đạo 197 phường Quang Trung-  Ô Chợ Dừa xử lý TTĐT tại phố Trần Quang Diệu và ngõ 75 Trần Quang Diệu

Ban chỉ đạo 197 phường Quang Trung-  Ô Chợ Dừa xử lý TTĐT tại phố Trần Quang Diệu và ngõ 75 Trần Quang Diệu