HOẠT ĐỘNG CÁC PHƯỜNG HOẠT ĐỘNG CÁC PHƯỜNG

Tập huấn, bồi dưỡng tổ đạo diễn, khung diễn tập chiến đấu phòng thủ Phường năm 2017
Ngày đăng 14/07/2017 | 00:07  | Lượt xem: 164

Sáng 14/7/2017 Ban chỉ đạo diễn tập quận Đống Đa tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng tổ đạo diễn, khung diễn tập chiến đấu phòng thủ Phường năm 2017.

Về dự và giảng nội dung tổ chức, phương pháp diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp Phường đ/c Đại tá Phan Mạnh Thắng trưởng khoa Quân sự địa phương, trường Quân sự BTL Thủ đô Hà Nội

            Nội dung tập trung vào lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức diễn tập , lãnh đạo tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, xác định ý trí quyết tâm nâng caó nhận thức, trách nhiệm của cán bô, đảng viên, LLVT và nhân dân trong phường về thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ là nhiệm trọng tâm của toàn Đảng bộ, thực hiện tốt công tác chuẩn bị xây dựng các văn bản Chỉ thị, kế hoạch, các quyết định thành lập Ban chỉ đao, Ban tổ chức, Tổ đạo diễn. Trong kế hoạch xác định diễn tập chiến đấu phòng thủ gồm có 3 giai đoạn và 05 vấn đề huấn luyện, chú trọng và nhấn mạnh giai đoạn 3 thực hành chiến đấu./.

                                                                                                            Lê Chung- BCH Quân sự Quận