HOẠT ĐỘNG CÁC PHƯỜNG HOẠT ĐỘNG CÁC PHƯỜNG

Tổ công tác Ban chỉ đạo 197 Phường Trung Liệt duy trì TTĐT trên phố Hoàng Cầu và các tuyến phố khác
Ngày đăng 24/07/2019 | 11:00  | Lượt xem: 120

Duy trì TTĐT trên phố Hoàng Cầu và các tuyến phố khác thuộc phường Trung Liệt