hoạt động các phường

Trung Liệt triển khai thực hiện Năm kỷ cương hành chính và phát động phong trào thi đua dân vận khéo năm 2017
Ngày đăng 08/03/2017 | 03:33  | Lượt xem: 147

Ngày 07/03/2017, Phường Trung Liệt- Quận Đống Đa đã tổ chức triển khai thực hiện Năm kỷ cương hành chính và phát động phong trào thi đua dân vận khéo năm 2017.

Ngay từ những ngày đầu năm, thực hiện chỉ đạo của Quận ủy, Đảng ủy Phường đã xây dựng kế hoạch 52-KH/ĐU về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Năm kỷ cương hành chính 2017 với các nội dung cụ thể như : xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, là giải pháp cơ bản và quan trọng vừa có tính cấp bách lâu dài; đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, không rõ trách nhiệm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng dịch vụ công là thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước; tăng cường công tác giám sát của HĐND, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt phường, đặc biệt là đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

            Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy phường đã phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2017./.

Danh sách tin tức