HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND QUẬN HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND QUẬN

Hội đồng nhân dân quận Đống Đa (khóa XIX) kỳ họp thứ hai (20-21/7/2016)
Ngày đăng 30/07/2016 | 00:00  | Lượt xem: 191

Sáng 20/7/2016, Hội đồng nhân dân quận Đống Đa tiến hành kỳ họp thứ hai, khóa XIX.

 

Trong thời gian một ngày rưỡi (cả ngày 20/7 và sáng 21/7), với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả,  HĐND đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình nghị sự quan trọng của kỳ họp.

HĐND đã nghe và tiến hành thảo luận các báo cáo, tờ trình của UBND, TT HĐND, các Ban HĐND, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, thông báo của UBMTTQ về công tác MTTQ xây dựng chính quyền, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn…

Phát biểu ý kiến tại kỳ họp, đồng chí Lê Tiến Nhật-Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận và đồng chí Nguyễn Song Hào-Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận đã nhấn mạnh những nhiệm vụ quan trọng và kết quả thực hiện các nhiệm vụ KT-XH, AN-QP trên địa bàn Quận 6 tháng qua; đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân Quận Đống Đa trước yêu cầu nhiệm vụ được giao; đồng thời xác định trách nhiệm của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị toàn quận về yêu cầu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KT-XH, AN-QP năm 2016.

HĐND đã thông qua 06 Nghị quyết:

1. Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của quận Đống Đa 6 tháng cuối năm 2016

2. Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi Ngân sách quận Đống Đa năm 2015

3. Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của quận Đống Đa.

4. Nghị quyết về việc thông qua danh mục chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án năm 2017.

5. Nghị quyết về việc ủy quyền cho Thường trực HĐND quận xem xét, cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân quận.

6. Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân quận Đống Đa khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2020./.