HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND QUẬN HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND QUẬN

Kỳ họp thứ 11 HĐND quận Đống Đa: Thông qua điều chỉnh vốn nhiều dự án quan trọng
Ngày đăng 31/10/2023 | 12:36  | Lượt xem: 378

Sáng 31/10, HĐND quận Đống Đa khóa XX tiến hành Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) để thực hiện một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường cho biết, tại kỳ họp này, HĐND quận tiến hành xem xét thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND quận gồm: Bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư ngân sách quận năm 2023; phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở các nội dung trên, HĐND quận sẽ xem xét cho ý kiến vào 2 nghị quyết...

da1(1).jpg

Quang cảnh kỳ họp HĐND quận Đống Đa.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND quận đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ, với tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND quận.

HĐND quận đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương 7 dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công quận Đống Đa giai đoạn 2021-2025, với tổng mức đầu tư dự kiến gần 475,5 tỷ đồng; dự thảo Nghị quyết phân bổ 100 tỷ đồng từ nguồn cải cách tiền lương cho một số dự án, trong đó, điều chỉnh vốn cho 33 dự án với mức vốn tăng thêm 64,1 tỷ đồng; bổ sung danh mục thực hiện dự án năm 2023 và bố trí vốn khởi công mới cho 13 dự án với mức vốn 30,5 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Anh Cường, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa phát biểu tại kỳ họp

HĐND quận đề nghị UBND quận, các cấp, ngành, đơn vị căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động tổ chức triển khai, bảo đảm các nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực.