HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND QUẬN HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND QUẬN

Quận Đống Đa tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác giám sát của HĐND quận
Ngày đăng 27/03/2024 | 13:11  | Lượt xem: 151

Ngày 27-3, HĐND quận Đống Đa tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác giám sát của HĐND quận triển khai thực hiện Đề án số 56/ĐA-HĐND ngày 11-12-2023 về "Nâng cao chất lượng giám sát các lĩnh vực kinh tế xã hội có nhiều nguy cơ nảy sinh tham nhũng lãng phí và việc thực hiện Luật phòng, chống tham những; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn quận Đống Đa, giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo" cho đại biểu HĐND quận và phường. Đồng chí Nguyễn Anh Cường - Phó Bí thư TT Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận tham dự buổi tập huấn.

da.jpg

TS Lê Văn Hoạt, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội trao đổi tại buổi tập huấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe TS Lê Văn Hoạt, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội trao đổi các kỹ năng, kinh nghiệm trong thực hành hoạt động giám sát của HĐND, tập trung vào các nội dung nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND quận Đống Đa.

Nội dung chuyên đề, gồm: Khái quát chung về hoạt động giám sát và các quy định pháp luật về hoạt động giám sát của HĐND; Năng lực giám sát và các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực giám sát của HĐND; Hiệu quả giám sát và các nhân tổ ảnh hưởng đến hiệu quả giám sát của HĐND; Kỹ năng và kinh nghiệm hoạt động nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND quận...

da2.jpg

Quang cảnh buổi tập huấn.

Qua buổi tập huấn, các đại biểu HĐND quận Đống Đa chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình giám sát, phát huy hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, tránh hình thức; đồng thời đề ra các giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với hoạt động của HĐND.

Các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND quận triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, góp phần tăng cường hiệu quả của HĐND, đại biểu HĐND trong quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực, nhất là nâng cao chất lượng giám sát các lĩnh vực kinh tế - xã hội có nhiều nguy cơ nảy sinh tham nhũng, lãng phí, trong đó chú trọng giám sát đối với công tác quản lý nhà nước, kinh tế; bám sát chủ trương và sự chỉ đạo của cấp ủy trong công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra; chủ động báo cáo cấp ủy những vấn đề nổi cộm cần tập trung chỉ đạo, lãnh đạo… để thực hiện hiệu quả Đề án.