HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY - HĐND - ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CTXH HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY - HĐND - ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CTXH

Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Đống Đa nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp
Ngày đăng 29/05/2020 | 13:11  | Lượt xem: 156

Sáng 29/5, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Đống Đa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Anh Cường - Phó Bí thư Quận ủy Đống Đa; đồng chí Nguyễn Thị Minh Hiền- UVTV, Trưởng ban Dân vận Quận ủy Đống Đa; các đồng chí thành viên tổ công tác số 7 của Quận ủy cùng 94 đảng viên của Đảng bộ.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Bệnh viện đa khoa Đống Đa đã bám sát chỉ đạo của Thành phố và của Quận, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện luôn phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo trong lãnh đạo, quản lý, phát động nhiều phong trào thi đua, nghiên cứu ứng dụng nhiều công trình, dự án, thực hiện tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân Thành phố, đặc biệt là người dân địa bàn Đống Đa và Thanh Xuân. Công tác xây dựng Đảng, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thường xuyên được quan tâm, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, viên chức, người lao động được chú trọng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, hoàn thành tốt các yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ Bệnh viện đã đạt được, đồng chí Nguyễn Anh Cường - Phó Bí thư Quận ủy đánh giá cao sự đoàn kết, dân chủ, sáng tạo trong Đảng bộ, kết quả công tác của Bệnh viện nhiệm kỳ qua được Ban Thường vụ Quận ủy, Thành phố đánh giá cao... Nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm cần được Đảng bộ quan tâm nhiệm kỳ tới, đ/ chí yêu cầu Bệnh viện cần bám sát định hướng phát triển của Quận, chỉ đạo của Thành phố, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, thực hiện Chỉ thị 05, làm tốt công tác cán bộ, thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành chuyên môn, lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ, phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, hợp tác KHCN, huy động các nguồn lực, khắc phục khó khăn, bảo đảm ANTT, cảnh quan môi trường khu vực, đẩy mạnh các phong trào thi đua, chăm lo hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động trong Bệnh viện, có chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu. Mỗi cán bộ, viên chức, người lao động bệnh viện không ngừng nâng cao y đức, xây dựng và thực hiện tốt các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ.

Với tinh thần Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Dân chủ - Kỷ cương, Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ khóa mới với 7 đồng chí, đồng chí Lê Hưng tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu là Bí thư Đảng bộ, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVIII và thông qua Nghị quyết Đại hội.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY