HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY - HĐND - ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CTXH HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY - HĐND - ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CTXH

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA QUẬN ỦY ĐỐNG ĐA LÀM VIỆC VỚI PHƯỜNG PHƯƠNG MAI VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
Ngày đăng 30/07/2022 | 15:40  | Lượt xem: 61

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA QUẬN ỦY ĐỐNG ĐA LÀM VIỆC VỚI PHƯỜNG PHƯƠNG MAI VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN KTXH - ANQP NĂM 2021, 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022.

Ngày 28/7/ 2022, đoàn công tác của Quận ủy do đồng chí Đinh Trường Thọ - Thành ủy viên, Bí thư quận ủy làm trưởng đoàn cùng đồng chí Lê Tuấn Định - Phó bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận và các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng quận ủy, các ban đảng, các phòng ban chuyên môn của Quận ủy và UBND quận về làm việc với phường Phương Mai.

Tại buổi làm việc đồng chí Phạm Kim Dung - Bí thư Đảng ủy đã thay mặt phường Phương Mai báo cáo kết quả các mặt hoạt động của phường năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022. Sau khi nghe báo cáo của phường, các đồng chí trong đoàn công tác đã đóng góp thêm nhiều ý kiến trong các mặt chuyên môn để phường tiếp tục phát huy, phát triển hơn nữa về KTXH - ANQP của địa phương.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Trường Thọ- TUV, Bí thư Quận ủy đã biểu dương động viên phường tiếp tục phát huy những mặt mạnh, đồng thời chỉ đạo giao nhiệm vụ cho phường tập chung cao độ vào các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm về công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; tập chung tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH - ANQP trên mọi mặt, nhất là công tác quản lý trật tự đô thị, quản lý đất đai, rà soát hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác GPMB, cải tạo nhà chung cư cũ, công tác CCHC, y tế, giáo dục...để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022./.