HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY - HĐND - ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CTXH HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY - HĐND - ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CTXH

10 trường học trên địa bàn quận Đống Đa gặp khó khăn về quỹ đất
Ngày đăng 25/05/2023 | 12:21  | Lượt xem: 16

Ngày 25-5, HĐND quận Đống Đa tổ chức phiên giải trình về công tác đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn.

Quang cảnh phiên giải trình.

Theo báo cáo của UBND quận, tổng số trường học công lập thuộc trách nhiệm quản lý của quận Đống Đa theo phân cấp là 62 trường. Qua rà soát, UBND quận xác định cần đầu tư tối thiểu 34 trường, trong đó có 25 trường cần đầu tư để công nhận lại, 9 trường cần đầu tư để công nhận mới. Tuy nhiên, để đạt được chỉ tiêu 90% trường chuẩn cần đầu tư tối thiểu 39 trường.

Từ đầu năm 2021 đến nay, quận đã hoàn thành công tác đầu tư 6 trường, đang thực hiện đầu tư 16 dự án; đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư 17 dự án, trong đó, 5 dự án đã được HĐND quận phê duyệt. Tổng kế hoạch vốn đã bố trí đến năm 2023 để đầu tư các dự án xây dựng trường chuẩn là 1.030,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, 8 trường đến hạn công nhận lại vẫn còn chậm triển khai đầu tư; 10 trường gặp khó khăn về quỹ đất, chủ yếu là các trường mầm non diện tích nhỏ không đủ điều kiện xây dựng đạt chuẩn, hoặc không thể đầu tư nâng cấp do vướng quy hoạch, chậm bàn giao mặt bằng…

Về hệ thống y tế, trên địa bàn quận có tổng cộng 29 công trình, cơ sở y tế thuộc trách nhiệm đầu tư của quận, trong đó có 9 công trình không phải đầu tư, chỉ cần sửa chữa. Năm 2023, quận đã bố trí vốn thực hiện 10 dự án, tổng vốn 10,59 tỷ đồng.

Trên địa bàn quận Đống Đa có 76 di tích. Qua rà soát, có 42 di tích không phải tu bổ tôn tạo; 1 di tích thuộc trách nhiệm đầu tư của thành phố, 33 di tích phải thực hiện công tác tu bổ, tôn tạo. Đến nay, quận đã thực hiện việc tu bổ, tôn tạo đối với 5 di tích với tổng vốn 82,3 tỷ đồng. Tổng kinh phí đầu tư công giai đoạn 2021-2025 cho các dự án di tích 240 tỷ đồng. Ngoài công tác đầu tư công, quận đã bố trí nguồn chi thường xuyên năm 2023 để thực hiện tu sửa 8 di tích, với số vốn 5,82 tỷ đồng…

Các đại biểu nêu ý kiến tại phiên giải trình.

Tại phiên giải trình, các đại biểu đã nêu ý kiến về tình trạng các trường mầm non xuống cấp; tiến độ cải tạo các dự án trường công lập trên địa bàn; thực trạng cơ sở vật chất tại các trung tâm y tế không bảo đảm; vốn đầu tư cho các dự án về y tế; vấn đề giải phóng mặt bằng; lộ trình tu bổ các di tích lịch sử; giải pháp kêu gọi vốn xã hội hóa xây dựng các dự án…

Lãnh đạo quận đã tiếp thu các ý kiến; đại diện các phòng, ban, ngành liên quan của quận đã giải trình các nội dung; làm rõ hơn trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia; nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ tôn tạo di tích trên địa bàn quận Đống Đa. Từ đó rút ra những biện pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn, tồn tại...

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường ghi nhận những kết quả UBND quận đã triển khai thực hiện, đồng thời đề nghị UBND quận đẩy nhanh công tác đầu tư những dự án chưa đạt được tiến độ đề ra; ưu tiên xây dựng các trường, nghiên cứu quy hoạch các điểm trường có diện tích nhỏ lẻ, chưa đạt chuẩn.

Bên cạnh đó, UBND quận cũng cần quan tâm hơn nữa đến công tác đầu tư lĩnh vực y tế. Đối với lĩnh vực tu bổ, tôn tạo di tích, cần quan tâm đến công tác quản lý, chống lấn chiếm, thường xuyên rà soát các hạng mục di tích đã xuống cấp, công tác phòng cháy, chữa cháy…, đáp ứng yêu cầu phát triển đồng bộ kinh tế, văn hóa, xã hội, nguyện vọng của đông đảo cử tri và nhân dân trên địa bàn.

(Theo https://nhipsonghanoi.hanoimoi.com.vn/)