HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY - HĐND - ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CTXH HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY - HĐND - ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CTXH

Dân vận khéo góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội
Ngày đăng 09/11/2023 | 18:36  | Lượt xem: 209

Chiều 9/11, Quận ủy Đống Đa tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua biểu dương các mô hình “Dân vận khéo” năm 2023.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, mô hình “Dân vận khéo” được quận Đống Đa triển khai thực hiện đồng bộ trên 4 lĩnh vực: xây dựng hệ thống chính trị; kinh tế - quản lý đô thị; văn hóa – xã hội; an ninh, quốc phòng. Trong năm 2023 đã có 314 tập thể và 299 cá nhân đăng ký thực hiện với tổng số 613 mô hình “Dân vận khéo”.

Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đinh Văn Khóa trao Chứng nhận cho các mô hình dân vận khéo tại quận Đống Đa.

Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đinh Văn Khóa trao Chứng nhận cho các mô hình dân vận khéo tại quận Đống Đa.

Phong trào “Dân vận khéo” được đông đảo đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân đồng tình ủng hộ, đăng ký phấn đấu thi đua. Việc triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” góp phần tăng cường công tác xây dựng Ðảng, chính quyền. Nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy về công tác dân vận của Ban Dân vận, khối dân vận, tổ dân vận tổ dân phố.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và vận động Nhân dân tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Qua việc phát động triển khai, thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quận đã quan tâm xây dựng và tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các mô hình, điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh cũng như nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền.

Chủ tịch HĐND quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường trao Chứng nhận cho các mô hình dân vận khéo tại quận Đống Đa.

Chủ tịch HĐND quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường trao Chứng nhận cho các mô hình dân vận khéo tại quận Đống Đa.

Ghi nhận và biểu dương các mô hình “Dân vận khéo”, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường khẳng định, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần quan trọng thúc đẩy thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận, Thủ đô và đất nước; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống của Nhân dân được cải thiện.

Đồng thời đề nghị hệ thống dân vận của quận tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phát động. Tiếp tục nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tích cực giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả của phong trào. Duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo” đã có.

Tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình trong các lĩnh vực mới, việc khó, phức tạp mà các cấp ủy Đảng, chính quyền đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích.

Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích.

Nhân dịp này, quận Đống Đa đã công bố và trao quyết định công nhận 23 mô hình “Dân vận khéo” cấp quận năm 2023; khen thưởng 12 tập thể, 3 cá nhân có thành tích triển khai “Dân vận khéo” trong công tác xây dựng chính quyền năm 2023.

(Theo https://kinhtedothi.vn/)