HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY - HĐND - ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CTXH HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY - HĐND - ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CTXH

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu quận lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 dành cho đội ngũ báo cáo viên
Ngày đăng 15/09/2020 | 17:49  | Lượt xem: 142

Chiều ngày 15/9, Quận uỷ Đống Đa tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVIII dành cho các đồng chí Bí thư các cơ sở đảng trực thuộc; các đồng chí cấp uỷ phụ trách công tác Tuyên giáo, Báo cáo viên các cơ sở đảng trực thuộc, các đồng chí cộng tác viên DLXH Quận, cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 của Quận. Đồng chí Nguyễn Anh Cường, Phó Bí thư TT Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận trực tiếp truyền đạt nội dung của Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

 Đồng chí Nguyễn Anh Cường, Phó Bí thư TT Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận trực tiếp truyền đạt nội dung của Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe những nội dung về Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2020 -2025 và những vấn đề cần nghiên cứu và đề xuất với Trung ương, Thành phố để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVIII. Đồng chí Nguyễn Anh Cường nhấn mạnh việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa sâu sắc và tầm quan trọng, giúp đội ngũ cán bộ đảng viên các chi bộ trên địa bàn Quận nắm vững những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội. Qua đó, tạo sự thống nhất ý chí và hành động, nêu cao quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động Nghị quyết của Đảng bộ Quận nhằm đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng đã đề ra.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh : TL

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hùng - QUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Quận ủy cũng đã trao đổi thêm một số nội dung cần lưu ý về việc triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2020 -2025 tại cơ sở ./.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY