HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY - HĐND - ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CTXH HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY - HĐND - ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CTXH

Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước Quận Đống Đa Quý I/2024
Ngày đăng 13/04/2024 | 16:17  | Lượt xem: 57

Chiều ngày 11/4, đồng chí Nguyễn Anh Cường - Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước quận Đống Đa đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước quận Đống Đa quý I/2024, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - UVTV, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cùng các đồng chí UVTV, Trưởng, Phó các Ban Xây dựng Đảng, các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo và các đồng chí Bí thư Đảng bộ các phường trên địa bàn Quận.

Theo Báo cáo mà đồng chí Vũ Mạnh Chiến, QUV, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo cho biết, quý I/2024, Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Chỉ đạo Quận, các Ban Đảng Xây dựng Đảng Quận ủy, đảng ủy trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội và các phường tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội có kết quả. Ngay từ đầu năm Ban chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch công tác năm 2024 với 24 nhiệm vụ cụ thể, rõ tiến độ, thời gian và đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện, duy trì giao ban quí. Ban chỉ đạo Quận đã duy trì nền nếp sinh hoạt, tiếp tục khảo sát, nắm tình hình doanh nghiệp, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng đối tượng để kết nạp đảng viên, đoàn viên, hội viên và thành lập tổ chức; xây dựng kế hoạch gắn với thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU kịp thời đề ra các giải pháp cụ thể để củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng, nhất là ở những nơi có khó khăn. Ban chỉ đạo cũng tích cực nghiên cứu, đề xuất đổi mới mô hình, nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp...

Quang cảnh Hội nghị

Về các tổ chức Đảng: Thành lập được 02/05 Chi bộ mới (đạt tỷ lệ 40% Thành ủy Hà Nội giao). Công tác kết nạp đảng viên mới được Ban Chỉ đạo đặc biệt quan tâm, tính đến 31/3/2024 Đảng ủy Khối doanh nghiệp đã kết nạp 06/17 đảng viên mới, đạt 35% chỉ tiêu Quận ủy giao. Doanh nghiệp toàn quận phát triển 7/35 đạt 20% đảng viên mới trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Đến ngày 31/3/2024, Ban Chỉ đạo Nghị quyết 09 đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan tiến hành khảo sát 15 doanh nghiệp (trong đó: Số doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tổ chức đảng 03, số doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tổ chức Đảng, số doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa đủ điều kiện thành lập 12). Liên đoàn lao động quận Đống Đa đã chủ động triển khai các biện pháp để thực hiện việc thành lập mới các tổ chức Công đoàn. Kết quả, đã thành lập mới được 06 tổ chức Công đoàn cơ sở. Liên đoàn lao động quận Đống Đa đã chủ động triển khai các biện pháp để thực hiện việc thành lập mới các tổ chức Công đoàn. Kết quả, đã thành lập mới được 06 tổ chức Công đoàn cơ sở. Hội Liên hiệp phụ nữ Quận Đống Đa vẫn tích cực, chủ động khảo sát, tuyên truyền, vận động để thành lập Chi hội phụ nữ, ban nữ công và củng cố các tổ chức hội đã thành lập tại các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn Quận. Đảng ủy các phường tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU, phối hợp khảo sát, tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức đảng, đoàn thể Nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn. Triển khai thực hiện chỉ tiêu thành lập tổ chức Đảng được giao giai đoạn 2022-2025. Tại hội nghị, đã có 7 ý kiến của các đại biểu đã tham luận làm rõ những kết quả đã đạt được, chia sẻ những bài học kinh nghiệm và đề xuất, kiến nghị một số nội dung thực hiện trong thời gian tới. Các ý kiến cho rằng để làm tốt công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, chi bộ Đảng phải thể hiện rõ vai trò hạt nhân chính trị, tập hợp quần chúng, luôn chia sẻ, đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và vì sự phát triển của doanh nghiệp. Đồng thời, việc lựa chọn cấp ủy và đặc biệt là lựa chọn bí thư chi bộ trong các doanh nghiệp tốt nhất nên là người đứng đầu doanh nghiệp hoặc trong ban lãnh đạo doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Anh Cường - Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Cường - Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các đơn vị, thời gian tới, cần thay đổi phương thức hoạt động phù hợp với tình hình mới; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, gắn việc chỉ đạo của cấp ủy, công tác quản lý của chính quyền địa phương với việc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; cùng với đó, phải gắn với việc phát triển các tổ chức Đảng và đoàn thể trong tổng thể chỉ đạo thì mới thành công. Thông qua các hoạt động cần hết sức chú ý tới hoạt động trao đổi, gặp gỡ đối thoại thường xuyên với doanh nghiệp. Ngoài ra, cần tổ chức giao lưu đối thoại với công nhân và các tầng lớp Nhân dân theo nhu cầu phát triển của đơn vị. Đồng chí đề nghị các phường chưa hoàn thành chỉ tiêu cần rà soát lại tổng thể, xây dựng kế hoạch để hoàn thành chỉ tiêu đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Đồng thời, đưa vào kế hoạch kiểm tra giám sát các đơn vị trong việc thực hiện Nghị quyết 09…

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP QUẬN