HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY - HĐND - ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CTXH HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY - HĐND - ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CTXH

LĐLĐ quận Đống Đa: Biểu dương 20 tập thể, 94 cá nhân tiêu biểu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"
Ngày đăng 14/04/2022 | 18:29  | Lượt xem: 64

Trong năm 2021, LĐLĐ quận Đống Đa triển khai hiệu quả phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ quận. Thực hiện phong trào, đã có trên 8.200 lượt nữ CNVCLĐ quận đạt danh hiệu “Lao động giỏi”; 161 tập thể, 9.169 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở, trong đó có 20 tập thể, 94 cá nhân tiêu biểu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp quận.

Chiều 14/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Đống Đa tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021 và ký kết Chương trình phối hợp giữa LĐLĐ với Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên và Phòng Giáo dục & Đào tạo quận. Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội và đồng chí Nguyễn Anh Cường, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa dự Hội nghị.

Báo báo tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa Đinh Thị Thu Huyền cho biết: Nhận thức tầm quan trọng của công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, ngay từ những ngày đầu năm Ban nữ công đã tham mưu Ban Thường vụ LĐLĐ quận xây dựng chương trình công tác nữ công; tổ chức và phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” phù hợp với tình hình thực tiễn gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19.

LĐLĐ quận Đống Đa: Biểu dương 20 tập thể, 94 cá nhân tiêu biểu

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội và đồng chí Nguyễn Anh Cường, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa trao Giấy khen của LĐLĐ quận Đống Đa cho các tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua ''Giỏi việc nước, đảm việc nhà'' năm 2021.

LĐLĐ quận chỉ đạo Ban nữ công quần chúng Công đoàn cơ sở (CĐCS) tổ chức triển khai thực hiện phong trào và động viên nữ CNVCLĐ trên địa bàn quận tích cực tham gia, hăng hái thi đua lao động sản xuất và công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, nuôi con khoẻ, dạy con ngoan, học giỏi.

Căn cứ vào hướng dẫn của LĐLĐ quận, các CĐCS xây dựng kế hoạch triển khai tới 100% nữ CNVCLĐ, đồng thời giao cho Ban nữ công CĐCS chỉ đạo phong trào vận động đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia.

Kết quả các cấp Công đoàn đã cụ thể hóa các nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” vào chương trình công tác, từng bước đưa phong trào vào nề nếp, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong nữ CNVCLĐ. Mỗi chị em phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Để phong trào thi đua phù hợp với đặc thù ngành nghề, các CĐCS đã cụ thể hóa tên gọi, xây dựng nội dung, tiêu chuẩn thi đua, phối hợp phát động trong nữ CNVCLĐ trong đơn vị, như công đoàn trường học với phong trào thi đua "Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; đối với các doanh nghiệp là phong trào "Giỏi việc công ty, đảm việc nhà”...

LĐLĐ quận Đống Đa: Biểu dương 20 tập thể, 94 cá nhân tiêu biểu

Các cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng trong phong trào thi đua "'Giỏi việc nước, đảm việc nhà'' năm 2021".

Công tác tuyên truyền giáo dục đã được các cấp Công đoàn đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, trong đó tập trung tuyền truyền chủ trương, đường lối của Đảng về công tác phụ nữ, gia đình và trẻ em; kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn 2015-2020; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, cùng chia sẻ trách nhiệm trong gia đình để chị em có điều kiện học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Bên cạnh đó, Công đoàn đã tổ chức hội thi, hoạt động văn hóa, thể thao; tọa đàm chuyên đề về xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi con khỏe dạy con ngoan trong nữ CNVCLĐ nên đã tạo sắc thái riêng về giới, thu hút đông đảo chị em tham gia.

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, đã được nữ CNVCLĐ ở tất cả các lĩnh vực công tác hưởng ứng tích cực cùng với phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Kết quả thực hiện phong trào chị em ở lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã có những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm ra nhiều sản phẩm có chất lượng tốt, mẫu mã phong phú, giá thành hợp lý, có sức cạnh tranh trên thị trường, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm, đời sống của người lao động và thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước.

Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, với tấm lòng “Tất cả vì học sinh thân yêu” với phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; phong trào thi đua “Hai tốt” gắn với cuộc vận động “Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” các chị luôn miệt mài, sáng tạo trong công tác chuyên môn, ứng dụng tin học trong giảng dạy, tiếp cận nhanh với phương pháp dạy học mới, không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học và viết sáng kiến kinh nghiệm.

LĐLĐ quận Đống Đa: Biểu dương 20 tập thể, 94 cá nhân tiêu biểu

LĐLĐ quận khen thưởng các cá nhân tiêu biểu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

Nữ CNVCLĐ tại các cơ quan đã tham gia nhiều phong trào, nhiều hoạt động thiết thực như: “Nuôi con khoẻ, dạy con ngoan, học giỏi”, “Xây dựng gia đình văn hoá”, tích cực tham gia các công tác xã hội, xây dựng “Quỹ đến ơn đáp nghĩa”, “Quỹ vì người nghèo”…

Trong lĩnh vực công tác Đảng, Mặt trận, các đoàn thể, hành chính nhà nước, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” phát triển khá đồng đều; các chị đều nỗ lực, cố gắng phấn đấu trong công việc; có tinh thần vượt khó, học hỏi kinh nghiệm, chủ động tiếp thu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ để đáp ứng được yêu cầu công việc chuyên môn; biết tổ chức công việc hợp lý, tiết kiệm thời gian, đem lại hiệu quả cao trong công tác.

Cùng với công tác chuyên môn các chị là những thành viên nòng cốt trong hoạt động nữ công. Trong gia đình các chị luôn là tấm gương sáng là chủ thể xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, nuôi con khoẻ, dạy con ngoan và học giỏi. Hằng năm đều có trên 95% gia đình CNVCLĐ đạt danh hiệu “gia đình văn hóa”.

Qua quá trình triển khai thực hiện, năm 2021 có trên 8.200 lượt nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Lao động giỏi”, có 161 tập thể, 9169 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở, trong đó có 20 tập thể, 94 cá nhân tiêu biểu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp quận.

“Để đạt được danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” là một quá trình phấn đấu kiên trì vượt mọi khó khăn, thử thách của đông đảo nữ CNVCLĐ quận Đống Đa đồng thời có sự quan tâm của cấp ủy Đảng, sự phối kết hợp chặt chẽ giữa công đoàn với chính quyền. Đặc biệt là vai trò của Ban nữ công đã tham mưu cho Ban thường vụ, Ban chấp hành Công đoàn chỉ đạo có hiệu quả phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Đinh Thị Thu Huyền nhấn mạnh.

LĐLĐ quận Đống Đa: Biểu dương 20 tập thể, 94 cá nhân tiêu biểu

Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng kết quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021 mà các cấp Công đoàn quận Đống Đa đã đạt được.

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa khẳng định, LĐLĐ quận Đống Đa đã nghiêm túc triển khai phong trao để nữ CNVCLĐ đăng ký thực hiện, cuối năm đều có tổng kết khen thưởng kịp thời nhằm động viên khích lệ cá nhân, tập thể tiêu biểu. Nữ cán bộ, CNVCLĐ quận tuỳ từng lĩnh vực công tác đã phát huy năng lực, nỗ lực phấn đấu để đạt danh hiệu thi đua.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa đề nghị LĐLĐ quận tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ và Nghị quyết 12B/NQ-TLĐ ngày 12/7/2017 của ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về hoạt động của Ban nữ công quần chúng trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước; phát động phong trào nam CNVCLĐ chia sẻ công việc gia đình. LĐLĐ quận tiếp tục chăm lo cho nữ CNVCLĐ, con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; chăm lo đội ngũ làm công tác nữ công cơ sở.

Cùng với đó LĐLĐ quận cần tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng phát triển.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được của nữ CNVCLĐ, tại Hội nghị, LĐLĐ quận đã biểu dương khen thưởng 20 tập thể và 94 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021. Tại Hội nghị cũng diễn ra lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa LĐLĐ với Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên và Phòng Giáo dục & Đào tạo quận.

(Theo https://laodongthudo.vn/)