HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY - HĐND - ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CTXH HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY - HĐND - ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CTXH

Linh hoạt, đổi mới các hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
Ngày đăng 26/05/2023 | 14:41  | Lượt xem: 8

Ngày 26/5, Ủy ban MTTQ quận Đống Đa tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023.

Đa dạng cách thức triển khai thực hiện

Trong 20 năm qua, 100% các địa bàn dân cư trên địa bàn quận Đống Đa đã triển khai công tác tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc bằng nhiều hình thức đa dạng như tổ chức tại từng địa bàn, liên địa bàn, tổ chức chung toàn phường… với nhiều hoạt động phong phú.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Ngoài ra, tổ chức thăm và tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ Mặt trận các thời kỳ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Tổ chức khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu, cá nhân tiêu biểu, học sinh có thành tích cao trong học tập tại địa bàn dân cư, tổ dân phố.

Theo đó, đã có 22.619 lượt tập thể, 49.573 lượt gia đình, cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được biểu dương, khen thưởng tại Ngày hội. Tỷ lệ gia đình văn hóa năm sau cao hơn năm trước. Đến năm 2022, tỷ lệ “Tổ dân phố văn hóa” đạt 92,1%, tỷ lệ “Gia đình văn hóa” đạt 93%. Thực hiện văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Bên cạnh đó, công tác vận động Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” luôn đứng đầu toàn Thành phố; Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Cứu trợ” luôn nhận được sự ủng hộ của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn quận, làm tốt công tác an sinh xã hội. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được các cấp, ngành phối hợp triển khai thực hiện hết sức hiệu quả, phát huy vai trò các tổ hòa giải, giải quyết hiệu quả những mâu thuẫn, bất hòa trong nội bộ Nhân dân ngay từ cơ sở...

Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Nguyễn Thanh Tùng trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Nguyễn Thanh Tùng trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn biểu dương, đánh giá cao kết quả đạt được trong 20 năm của MTTQ các cấp quận Đống Đa.

Để phát huy kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP đề nghị thời gian tới, MTTQ các cấp quận Đống Đa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và Nhân dân về nội dung, mục đích, ý nghĩa của “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”. 

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Chủ động, đổi mới linh hoạt các hoạt động Ngày hội phù hợp với thực tiễn từng địa bàn. Biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích trong việc tổ chức Ngày hội.

Phát huy vai trò tự quản trong mỗi cộng đồng dân cư; tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, tạo điều kiện của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức thành viên cùng vào cuộc chuẩn bị tích cực, chu đáo để Ngày hội thực sự là Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

Nhân dịp này, Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 6 cá nhân; 29 tập thể được UBND quận Đống Đa khen thưởng; 19 tập thể và 21 cá nhân được Ủy ban MTTQ quận khen thưởng.

(Theo https://kinhtedothi.vn/)