HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY - HĐND - ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CTXH HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY - HĐND - ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CTXH

Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân quận Đống Đa
Ngày đăng 05/06/2021 | 16:24  | Lượt xem: 95

Ngày 04/6, Ủy ban bầu cử Quận Đống Đa đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-UBBC xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân quận Đống Đa.