HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY - HĐND - ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CTXH HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY - HĐND - ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CTXH

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về biển đảo
Ngày đăng 11/09/2023 | 13:26  | Lượt xem: 411

Những năm qua, cùng với thành phố, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và LLVT quận Đống Đa luôn có những việc làm thiết thực hướng về biển đảo quê hương.

Trong đó, nổi bật như hoạt động vận động các nguồn lực ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”; thực hiện tốt công tác tuyên truyền biển, đảo góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng và vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam.

Tích cực ủng hộ quỹ

Công tác vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2023 đã được các cấp ủy Đảng của quận hết sức quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Đặc biệt là sự phối hợp hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc với chính quyền và các đoàn thể, các tổ chức, cơ quan, đơn vị từ quận đến phường, các thành viên trong Ban vận động quận, phường đã rất tích cực vào cuộc để triển khai thực hiện.

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về biển đảo

 Quận Đống Đa phát động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hiền, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Đống Đa cho biết: "Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội về việc tổ chức vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2023 và hưởng ứng Lời kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa đã chủ động xin ý kiến Thường trực Quận ủy, xây dựng Kế hoạch, ra Lời kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” và tổ chức phát động, triển khai đợt vận động đến các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, 18 phường và các doanh nghiệp trên địa bàn quận".

Các hoạt động nhằm vận động trong cán bộ, công nhân viên chức, hộ kinh doanh và các hộ dân trên địa bàn quận với mức vận động mỗi cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp của quận ủng hộ tối thiểu một ngày lương, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo và nhân dân ủng hộ tùy theo khả năng, điều kiện của mình.

Trong quá trình triển khai, Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên, tích cực tuyên truyền trên bảng tin các phường, khu dân cư, tổ dân phố, tuyên truyền trong các buổi họp của tổ dân phố, các buổi sinh hoạt của các đoàn thể để đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân biết và tích cực hưởng ứng tham gia ủng hộ quỹ.

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về biển đảo

Các phường trong quận Đống Đa tham gia ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2023.

Đợt vận động ủng hộ quỹ thực hiện trong tình hình khó khăn chung do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận đã khắc phục khó khăn, tích cực hưởng ứng nên đã đạt kết quả tốt.

Tổng số tiền thu được được là 2.369.435.000 đồng. Quận Đống Đa đã nộp về Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội góp cùng với các địa phương trên địa bàn Thành phố để có thêm nguồn lực chia sẻ, hỗ trợ, xây dựng các công trình ý nghĩa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Đa dạng hóa hình thức, phương pháp tuyên truyền

Năm 2023, các cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị trên địa bàn quận luôn quan tâm chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, LLVT và nhân dân về vị trí, vai trò, chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với những vấn đề về biển đảo nói chung và Biển Đông nói riêng trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực.

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về biển đảo

Tọa đàm Hà Nội với Trường Sa và trách nhiệm của lực lượng vũ trang và nhân dân quận Đống Đa

Trong đó, đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc tình hình biển, đảo của các thế lực thù địch; khẳng định ý chí quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển.

Trung tá Kiều Xuân Tưởng, Chính trị viên Ban CHQS quận Đống Đa chia sẻ: "Ban CHQS quận thường xuyên tổ chức các buổi thông báo chính trị, thời sự về tình hình Biển Đông cho cán bộ Ban CHQS các phường và hội viên Hội Cựu chiến binh quận; lồng ghép các nội dung tuyên truyền về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo; sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân với việc xây dựng lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam, quân dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1".

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về biển đảo

Quận Đống Đa tổ chức Hội nghị nói chuyện chuyên đề thời sự. 

"Cùng với đó, chúng tôi tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, thăm hỏi động viên các gia đình cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ nơi biên cương, biển đảo và giúp đỡ gia đình cán bộ, chiến sĩ những lúc khó khăn; nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; công tác tuyển sinh quân sự; vận động cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quận quyên góp ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo quê hương", Trung tá Kiều Xuân Tưởng chia sẻ thêm.

Đồng chí Phí Hồng Hạnh, Phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Đống Đa cho biết: “Chúng tôi nhận thức rất rõ về vị trí, vai trò của biển đảo và chủ quyền biển đảo của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do vậy, hàng năm Thường trực Quận ủy đã giao nhiệm vụ cho Trung tâm Chính trị quận làm tốt công tác tuyên truyền về biển đảo tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bằng các hình thức khác nhau, phù hợp với từng đối tượng. Đặc biệt, chúng tôi rất quan tâm đến việc tuyên truyền tới đối tượng là thanh niên và đối tượng đảng nên chúng tôi đã có chuyên đề riêng cho các đối tượng này. Đến tháng 8 năm 2023, chúng tôi đã tổ chức được 8 buổi tuyên truyền với khoảng 2.300 lượt học viên”.

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về biển đảo

Triển lãm tranh vẽ về biển đảo quê hương của tuổi trẻ quận Đống Đa.

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về biển đảo

Đoàn thanh niên quận Đống Đa biểu diễn văn nghệ. 

Nhận thức rõ vai trò trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam, Đoàn thanh niên quận Đống Đa thông qua các buổi nói nghe nói chuyện thời sự; các buổi sinh hoạt chi đoàn đã triển khai có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền tới 100% tổ chức cơ sở Đoàn với nhiều hình thức đa dạng như: Quán triệt phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến chủ quyền biển đảo như: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Luật biển Việt Nam, Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045….

Bí thư Quận đoàn Đống Đa Nguyễn Thị Thanh Tâm chia sẻ: "Trong tổ chức các phong trào hành động cách mạng cho tuổi trẻ quận, chúng tôi phát động phong trào: Hành trình tôi yêu Tổ quốc tôi; triển khai các cuộc thi vẽ tranh về biển đảo; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ hướng về biển đảo, xếp hình bản đồ Việt Nam…".

Với những nội dung tuyên truyền phong phú, các hoạt động tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo đã giáo dục sâu sắc ý thức trách nhiệm, nâng cao nhận thức, hiểu biết, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ với biển đảo quê hương.

(Theo https://www.qdnd.vn/)