HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY - HĐND - ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CTXH HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY - HĐND - ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CTXH

Quận Đống Đa tổ chức Hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2023
Ngày đăng 21/03/2024 | 10:31  | Lượt xem: 347

Năm 2023, Quận Đống Đa đã có sự bứt phá mạnh mẽ về Chỉ số CCHC, tăng 16 bậc, vươn lên vị trí thứ 1/30 quận, huyện. Quận đã hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu được giao, trong đó có 7/14 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 14.995 tỷ đồng (đạt 102,9% chỉ tiêu pháp lệnh).

Sáng 21/3, Quận Đống Đa tổ chức Hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2023. Đồng chí Đinh Mạnh Hùng- Phó Giám đốc Sở Nội vụ và Đồng chí Nguyễn Công Bằng, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng- Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tham dự Hội nghị. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, ngay từ đầu năm 2023, quận đã phát động Kế hoạch triển khai công tác Thi đua - Khen thưởng gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phong trào thi đua được hưởng ứng tích cực tại các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên toàn quận.

Nhờ sự phối hợp có hiệu quả của các cấp, các ngành trên địa bàn quận và tinh thần cố gắng, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu thi đua của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, quận đã hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu được giao, trong đó có 7/14 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 14.995 tỷ đồng (đạt 102,9% chỉ tiêu pháp lệnh).

Quang cảnh Hội nghị

Công tác quản lý Nhà nước về đất đai, quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn quận đã đi vào nề nếp, các nhiệm vụ, chỉ tiêu thành phố giao hoàn thành theo quy định. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa đạt được những kết quả khả quan. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện. Chỉ số CCHC có sự bứt phá mạnh mẽ, tăng 16 bậc (vươn lên vị trí thứ 1/30 quận, huyện).

Các phong trào thi đua yêu nước được phát động và triển khai mạnh mẽ trong cả hệ thống chính trị quận năm vừa qua như: Phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 2023; phong trào “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”; phong trào “Đẩy mạnh cải cách hành chính”; phong trào "Doanh nghiệp quận Đống Đa hội nhập và phát triển”; “Người tốt, việc tốt”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”…

Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình của tập thể, cá nhân. Kết quả, có hơn 50 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND TP khen thưởng và trên 1.000 tập thể, cá nhân được trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của quận.

 Đồng chí Lê Tuấn Định, Chủ tịch UBND quận Đống Đa phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, thành tích xuất sắc đạt được của các tập thể và cá nhân trong phong trào thi đua học tập, công tác, lao động sáng tạo đóng góp vì sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh của quận Đống Đa năm vừa qua.

Nhấn mạnh năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXVIII, ông Lê Tuấn Định đề nghị, các cấp, các ngành từ quận đến cơ sở tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, bồi dưỡng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt.

Đồng chí Đinh Mạnh Hùng- Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2023 của Chủ tịch UBND Thành phố cho các tập thể đạt thành tích

Ngoài ra, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với công tác thi đua, khen thưởng. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua, gắn liền với phát huy sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương.

Tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và phải được tiến hành toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo khen thưởng, chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp.

Một số hình ảnh Hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua Quận Đống Đa năm 2023

Các đại biểu tham dự Hội nghị 

Đồng chí Đinh Trường Thọ, Bí thư Quận ủy Đống Đa trao Bằng khen của UBND TP cho các đơn vị có thành tích. 

Đồng chí Nguyễn Công Bằng, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng- Sở Nội vụ trao Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố cho oồng chí Đỗ Trọng Nam- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra quận ủy 

Đồng chí Đinh Mạnh Hùng- Phó Giám đốc Sở Nội vụ trao Bằng khen của UBND TP cho các đơn vị có thành tích. 

Đồng chí Nguyễn Công Bằng, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội và đồng chí Đinh Trường Thọ, Bí thư Quận ủy Đống Đa trao Bằng khen của UBND TP cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác từ năm 2022 đến năm 2023