HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY - HĐND - ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CTXH HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY - HĐND - ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CTXH

Quận Đống Đa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất nhằm thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND Quận nhiệm kỳ 2021- 2026
Ngày đăng 05/02/2021 | 19:31  | Lượt xem: 118

Chiều ngày 05/2/2021, tại trụ sở MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam quận Đống Đa đã tiến hành Hội Nghị hiệp thương lần thứ Nhất nhằm thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND Quận nhiệm kỳ 2021-2026.

Đ/c Đỗ Trọng Nam - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận chủ trì Hội nghị

Tới dự có các ông (bà): Võ Hồng Vinh - UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận; Hoàng Thị Phương Ngọc - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy; Hà Anh Tuấn - QUV, Phó Chủ tịch UBND Quận; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận; 17 ông, bà đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên MTTQ Quận.

Sau khi nghe đại diện Thường trực HĐND Quận báo cáo dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu ứng cử HĐND Quận nhiệm kỳ 2021-2026, theo quy định, số lượng đại biểu HĐND Quận được bầu là 35 người, số giới thiệu để hiệp thương ứng cử lần thứ Nhất là 63 người. Trong đó phân bổ cho các đơn vị theo cơ cấu: Chuyên trách đảng 12 người (cấp Quận 7, cấp phường 5), Chính quyền 26 ( cấp Quận 14, cấp phường 12); Lực lượng vũ trang 4 người; MTTQ và các tổ chức thành viên là 12 người; Khối khác 9 người.

Các đại biểu đã thảo luận và 100% đại biểu biểu quyết bằng hình thức giơ tay thống nhất cao với dự kiến của Thường trực HĐND Quận báo cáo tại Hội nghị.

Theo quy định của Luật bầu cử, ngay sau khi tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất trên cơ sở kết quả đã đạt được, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Quận sẽ có văn bản thông báo tới các tổ chức, cơ quan, đơn vị để giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu HĐND Quận nhiệm kỳ 2021-2026./.

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa