HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY - HĐND - ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CTXH HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY - HĐND - ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CTXH

Quận Đống Đa tổ chức Lễ ký kết các chương trình phối hợp công tác
Ngày đăng 07/01/2021 | 07:23  | Lượt xem: 64

Sáng ngày 06/01/2021, Quận Đống Đa tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2021 và Chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Ban Tuyên giáo Quận ủy với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Đống Đa, Tòa án Nhân dân và Viện kiểm sát Nhân dân Quận trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm giai đoạn 2021 - 2026.

Toàn cảnh Hội nghị

Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Cường - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận; đồng chí Đặng Việt Quân - PBT, Chủ tịch UBND Quận; đồng chí Đỗ Trọng Nam - UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Quận cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận uỷ; lãnh đạo HĐND, UBND Quận; các đồng chí Chánh văn phòng Quận uỷ, HĐND - UBND Quận; Trưởng, phó các tổ chức chính trị - xã hội Quận.

Đánh giá kết quả năm 2020, đại diện các cơ quan khẳng định, các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ trong hoạt động, tăng cường chỉ đạo, điều hành, cộng đồng trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp, góp phần quan trọng đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Bước sang giai đoạn mới, các chương trình phối hợp công tác, phối hợp tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị sẽ tập trung thực hiện thống nhất, đồng bộ đảm bảo chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tạo sự nhất trí cáo về nhận thức, hành động của hệ thống chính trị và Nhân dân trong việc thực thi pháp luật, triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề nội cộm được Nhân dân quan tâm; kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa không để xảy ra điểm nóng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của quận ĐỐng Đa giai đoạn 2021-2026./.

 Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa HĐND - UBND - UB MTTQ; UB MTTQ và các đoàn thể CT-XH

 

UB MTTQ VIỆT NAM QUẬN - BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY