HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY - HĐND - ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CTXH HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY - HĐND - ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CTXH

Quận ủy Đống Đa : Thực hiện ứng trực nghiêm 24/24/7, tập trung cao độ cho công tác xét nghiệm và tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19
Ngày đăng 10/09/2021 | 09:58  | Lượt xem: 231

Ngày 09/9/2021, Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ đã ký ban hành Văn bản Hỏa tốc số 661-CV/QU về Thực hiện ứng trực nghiêm 24/24/7, tập trung cao độ cho công tác xét nghiệm và tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19.