HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY - HĐND - ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CTXH HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY - HĐND - ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CTXH

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng
Ngày đăng 11/09/2020 | 15:21  | Lượt xem: 79

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo cán bộ năm 2020 và phục vụ công tác phát triển Đảng của cơ sở; Được sự đồng ý của Thường trực Quận ủy Đống Đa, sáng 11/9/2020, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Đống Đa phối hợp Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp đảng.

Dự khai mạc lớp bồi dưỡng có đồng chí Phạm Ngọc, chuyên viên cao cấp, Nguyên Trưởng phòng GDLLCT - LSĐ Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, đồng chí Phí Hồng Hạnh, Quận ủy viên - Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận, đồng chí Vũ Mạnh Chiến, Quận ủy viên - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận … cùng 127 học viên.

Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp đảng thuộc khối doanh nghiệp sẽ được tổ chức trong 2 ngày, từ ngày 11 – 12/9/2020. Nội dung lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được học 5 chuyên đề chính: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Mạnh Chiến