HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY - HĐND - ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CTXH HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY - HĐND - ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CTXH

Thông báo về mẫu hồ sơ, địa điểm thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND quận Đống Đa, nhiệm kỳ 2021- 2026
Ngày đăng 19/02/2021 | 09:55  | Lượt xem: 95

Ngày 19/02/2021, Ủy ban Bầu cử quận Đống Đa đã có văn bản số 01/UBBC thông báo về mẫu hồ sơ, địa điểm thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND quận Đống Đa, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Ủy ban bầu cử Quận Đống Đa đề nghị các đơn vị thông báo công khai về mẫu hồ sơ, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND quận Đống Đa nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau : 

- Mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 quy định tại Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia.

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND quận Đống Đa nhiệm kỳ 2021-2026 tại trụ sở Thường trực Ủy ban bầu cử quận Đống Đa- 59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội (Phòng Nội vụ Quận Đống Đa).

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ : Trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 22/02/2021 và kết thúc vào 17h ngày 14/03/2021. Riêng thứ Bảy ngày 13/03/2021 và Chủ nhật ngày 14/03/2021, Ủy ban bầu cử quận Đống Đa sẽ trực trong giờ hành chính để tiếp nhận hồ sơ./.

Chi tiết Văn bản số 01/UBBC tải về tại đây./.