HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY - HĐND - ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CTXH HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY - HĐND - ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CTXH

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Đống Đa khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa III năm 2020.
Ngày đăng 14/09/2020 | 11:41  | Lượt xem: 84

Sáng ngày 14/9, Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho 82 đảng viên mới khóa III năm 2020 tại các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn quận. Tham dự có PGS - TS Nguyễn Chí Mỳ, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; đồng chí Phí Hồng Hạnh - QUV, Phó Giám đốc TTBDCT Quận Đống Đa cùng toàn thể 82 đồng chí đảng viên mới thuộc các tổ chức cơ sở đảng của Quận.

Các học viên tham dự đào tạo

Công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của toàn Đảng nhằm phát triển đảng viên có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng, tăng thêm sức chiến đấu và đảm bảo sự kế thừa và phát triển Đảng. Trong thời gian 8 ngày học tập theo quy định ( từ 14/10/2020- 22/10/2020) học viên sẽ nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ nghĩa xã hội; nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đường lối phát triển kinh tế xã hội, giáo dục đào tạo, quốc phòng an ninh; hội nhập kinh tế...

Những kiến thức học viên lĩnh hội được qua đợt học tập sẽ góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị của người đảng viên, góp phần cống hiến trí tuệ và tài năng của mình trong sự nghiệp phát triển chung cho công tác Đảng và sự phát triển của đất nước.

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ QUẬN