Hoạt động của Quận ủy

Quận ủy Đống Đa tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI ( Nhiệm kỳ 2016-2021)
Ngày đăng 08/04/2016 | 00:00  | Lượt xem: 2672

Thực hiện Kế hoạch số 04 -KH/TU ngày 20/1/2016 của Thành ủy Hà Nội, sáng 22/3/2016, Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt Quận Đống Đa phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015 -2020).

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo quận ủy, HĐND, UBND quận, trưởng, phó các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận; Thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo (hoặc cấp uỷ viên phụ trách công tác tuyên giáo) đảng uỷ các phường; Thường trực cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và đảng viên Đảng bộ cơ quan Dân Đảng Quận; báo cáo viên cấp Quận.

Đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy, đồng chí Phạm Thanh Học-Phó trưởng ban đã phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI một cách nghiêm túc và trách nhiệm, hiệu quả.

Sau Hội nghị, căn cứ kế hoạch của Quận uỷ, các cấp uỷ đảng trực thuộc khẩn trương xây dựng kế hoạch quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố tại cơ sở bảo đảm yêu cầu nội dung và tiến độ thời gian./.

Cao Nguyên (Nguyễn Minh Hùng)